Hiển thị: 1 - 10 của 21 kết quả

SONG THỦ LÔ MT SIÊU CHUẨN

Bạn là người đang muốn tìm SONG THỦ LÔ MT SIÊU CHUẨN đẹp nhất. Bạn chưa biết đánh con gì để trúng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn

Song Thủ Lô MTCầu SONG THỦ LÔ MT SIÊU CHUẨN (1 ngày),Song Thủ Lô MT

Mạng thẻ cào: Viettel

Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 17h00 (mỗi ngày)

Có thể nạp cộng dồn, bao nhiêu cái nạp bấy nhiêu lần

Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ SONG THỦ LÔ MT SIÊU CHUẨN hiện ra nhé!

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

Song thủ lô Miền Trung đẹp nhất hôm nay: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
24-09
24-09TT Huế: 75,71,
Kon Tum: 74,63,
Khánh Hòa: 56,92
Ăn lô 75 TT Huế,
Ăn lô 63 Kon Tum,
Ăn lô 56 Khánh Hòa
311
23-09Đà Nẵng: 29,79,
Quảng Ngãi: 07,93,
Đắc Nông: 12,39
Ăn lô 79,29 Đà Nẵng,
Ăn lô 93 Quảng Ngãi,
Ăn lô 12,39 Đắc Nông
317
22-09Gia Lai: 91,01,
Ninh Thuận: 62,97
Ăn lô 91,01 Gia Lai,
Ăn lô 97 Ninh Thuận
338
21-09Bình Định: 40,34,
Quảng Trị: 69,24,
Quảng Bình: 23,88
Ăn lô 40,34 Bình Định,
Ăn lô 24,69 Quảng Trị,
Ăn lô 88 Quảng Bình
215
20-09Đà Nẵng: 53,33,
Khánh Hòa: 36,48
Ăn lô 36 Khánh Hòa228
19-09Đắc Lắc: 03,94,
Quảng Nam: 16,78
Ăn lô 78 Quảng Nam182
18-09TT Huế: 76,96,
Phú Yên: 87,85
Ăn lô 76,96 TT Huế,
Ăn lô 85 Phú Yên
295
17-09TT Huế: 28,93,
Kon Tum: 85,43,
Khánh Hòa: 32,97
Ăn lô 93,28 TT Huế,
Ăn lô 85 Kon Tum,
Ăn lô 97 Khánh Hòa
291
16-09Đà Nẵng: 24,86,
Quảng Ngãi: 64,16,
Đắc Nông: 86,54
Ăn lô 86,24 Đà Nẵng,
Ăn lô 16,64 Quảng Ngãi,
Ăn lô 86 Đắc Nông
260
15-09Gia Lai: 47,65,
Ninh Thuận: 21,32
Ăn lô 47 Gia Lai,
Ăn lô 21,32 Ninh Thuận
263
14-09Bình Định: 30,42,
Quảng Trị: 34,27,
Quảng Bình: 71,40
Ăn lô 30,42 Bình Định,
Ăn lô 27 Quảng Trị
261
13-09Đà Nẵng: 42,51,
Khánh Hòa: 91,37
Ăn lô 51 Đà Nẵng,
Ăn lô 37 Khánh Hòa
239
12-09Đắc Lắc: 84,93,
Quảng Nam: 35,16
Ăn lô 35 Quảng Nam291
11-09TT Huế: 91,39,
Phú Yên: 99,32
Ăn lô 91 TT Huế,
Ăn lô 99,32 Phú Yên
325
10-09TT Huế: 78,92,
Kon Tum: 76,98,
Khánh Hòa: 69,75
Ăn lô 78,92 TT Huế358
09-09Đà Nẵng: 43,73,
Quảng Ngãi: 28,44,
Đắc Nông: 35,23
Ăn lô 73 Đà Nẵng,
Ăn lô 44,28 Quảng Ngãi,
Ăn lô 35 Đắc Nông
330
08-09Gia Lai: 20,08,
Ninh Thuận: 22,56
Ăn lô 08,20 Gia Lai,
Ăn lô 22 Ninh Thuận
244
07-09Bình Định: 16,26,
Quảng Trị: 26,80,
Quảng Bình: 73,81
Ăn lô 80 Quảng Trị,
Ăn lô 81,73 Quảng Bình
238
06-09Đà Nẵng: 30,86,
Khánh Hòa: 41,04
Ăn lô 86 Đà Nẵng,
Ăn lô 41,04 Khánh Hòa
252
05-09Đắc Lắc: 20,04,
Quảng Nam: 80,89
Ăn lô 04 Đắc Lắc180
04-09TT Huế: 44,75,
Phú Yên: 94,31
Trượt246
03-09TT Huế: 84,22,
Kon Tum: 46,43,
Khánh Hòa: 64,20
Ăn lô 46 Kon Tum,
Ăn lô 20,64 Khánh Hòa
206
02-09Đà Nẵng: 64,17,
Quảng Ngãi: 24,73,
Đắc Nông: 22,72
Ăn lô 72,22 Đắc Nông239
01-09Gia Lai: 77,06,
Ninh Thuận: 55,84
Ăn lô 77 Gia Lai,
Ăn lô 55 Ninh Thuận
326
31-08Bình Định: 91,21,
Quảng Trị: 49,41,
Quảng Bình: 46,37
Ăn lô 37 Quảng Bình276
30-08Đà Nẵng: 73,49,
Khánh Hòa: 42,74
Ăn lô 49,73 Đà Nẵng,
Ăn lô 42 Khánh Hòa
270
29-08Đắc Lắc: 11,41,
Quảng Nam: 37,33
Ăn lô 41,11 Đắc Lắc,
Ăn lô 33,37 Quảng Nam
361
28-08TT Huế: 54,65,
Phú Yên: 42,78
Ăn lô 65 TT Huế,
Ăn lô 78 Phú Yên
251
27-08TT Huế: 13,17,
Kon Tum: 27,26,
Khánh Hòa: 48,92
Ăn lô 17,13 TT Huế,
Ăn lô 92 Khánh Hòa
208
26-08Đà Nẵng: 78,51,
Quảng Ngãi: 78,75,
Đắc Nông: 49,35
Ăn lô 51 Đà Nẵng,
Ăn lô 78 Quảng Ngãi,
Ăn lô 49 Đắc Nông
247
25-08Gia Lai: 51,16,
Ninh Thuận: 72,96
Ăn lô 51 Gia Lai,
Ăn lô 72 Ninh Thuận
204
24-08Bình Định: 11,34,
Quảng Trị: 87,50,
Quảng Bình: 85,68
Ăn lô 11 Bình Định,
Ăn lô 50,87 Quảng Trị,
Ăn lô 68,85 Quảng Bình
205
23-08Đà Nẵng: 13,66,
Khánh Hòa: 20,43
Ăn lô 13 Đà Nẵng,
Ăn lô 20 Khánh Hòa
226
22-08Đắc Lắc: 80,39,
Quảng Nam: 60,05
Ăn lô 39 Đắc Lắc,
Ăn lô 05,60 Quảng Nam
144
21-08TT Huế: 18,09,
Phú Yên: 80,99
Ăn lô 18,09 TT Huế,
Ăn lô 80,99 Phú Yên
282
20-08TT Huế: 89,97,
Kon Tum: 53,20,
Khánh Hòa: 35,68
Ăn lô 89,97 TT Huế,
Ăn lô 53,20 Kon Tum,
Ăn lô 68 Khánh Hòa
188
19-08Đà Nẵng: 62,27,
Quảng Ngãi: 42,10,
Đắc Nông: 60,89
Ăn lô 42 Quảng Ngãi211
18-08Gia Lai: 77,36,
Ninh Thuận: 18,75
Ăn lô 36 Gia Lai,
Ăn lô 18,75 Ninh Thuận
201
17-08Bình Định: 09,95,
Quảng Trị: 71,86,
Quảng Bình: 63,98
Ăn lô 09 Bình Định,
Ăn lô 71 Quảng Trị,
Ăn lô 98 Quảng Bình
249
16-08Đà Nẵng: 43,74,
Khánh Hòa: 53,34
Ăn lô 74 Đà Nẵng,
Ăn lô 34,53 Khánh Hòa
304
15-08Đắc Lắc: 63,25,
Quảng Nam: 39,26
Ăn lô 26 Quảng Nam120
14-08TT Huế: 21,84,
Phú Yên: 97,57
Ăn lô 84 TT Huế,
Ăn lô 57,97 Phú Yên
295
13-08TT Huế: 37,62,
Kon Tum: 06,29,
Khánh Hòa: 13,98
Ăn lô 37 TT Huế,
Ăn lô 06 Kon Tum,
Ăn lô 98,13 Khánh Hòa
266
12-08Đà Nẵng: 04,43,
Quảng Ngãi: 91,72,
Đắc Nông: 42,34
Ăn lô 43 Đà Nẵng154
11-08Gia Lai: 81,25,
Ninh Thuận: 79,78
Ăn lô 79 Ninh Thuận357
10-08Bình Định: 53,02,
Quảng Trị: 88,74,
Quảng Bình: 50,42
Ăn lô 02 Bình Định,
Ăn lô 88 Quảng Trị,
Ăn lô 42,50 Quảng Bình
316
09-08Đà Nẵng: 85,93,
Khánh Hòa: 18,59
Ăn lô 93,85 Đà Nẵng318
08-08Đắc Lắc: 95,66,
Quảng Nam: 77,74
Ăn lô 95,66 Đắc Lắc,
Ăn lô 74,77 Quảng Nam
198
07-08TT Huế: 90,81,
Phú Yên: 58,59
Ăn lô 81 TT Huế,
Ăn lô 58 Phú Yên
214
06-08TT Huế: 12,48,
Kon Tum: 24,72,
Khánh Hòa: 11,33
Ăn lô 48 TT Huế,
Ăn lô 72 Kon Tum
348
05-08Đà Nẵng: 70,51,
Quảng Ngãi: 80,07,
Đắc Nông: 38,87
Ăn lô 70,51 Đà Nẵng,
Ăn lô 87 Đắc Nông
220
04-08Gia Lai: 79,27,
Ninh Thuận: 80,12
Ăn lô 79 Gia Lai,
Ăn lô 12,80 Ninh Thuận
213
03-08Bình Định: 10,06,
Quảng Trị: 91,23,
Quảng Bình: 86,54
Ăn lô 23 Quảng Trị,
Ăn lô 86 Quảng Bình
221
02-08Đà Nẵng: 22,97,
Khánh Hòa: 76,59
Ăn lô 22 Đà Nẵng159
01-08Đắc Lắc: 47,42,
Quảng Nam: 41,00
Ăn lô 42,47 Đắc Lắc323
31-07TT Huế: 69,15,
Phú Yên: 52,60
Ăn lô 69,15 TT Huế,
Ăn lô 60 Phú Yên
166
30-07TT Huế: 06,43,
Kon Tum: 68,80,
Khánh Hòa: 99,28
Ăn lô 43 TT Huế,
Ăn lô 68 Kon Tum,
Ăn lô 99 Khánh Hòa
210
29-07Đà Nẵng: 52,53,
Quảng Ngãi: 09,23,
Đắc Nông: 28,83
Ăn lô 52 Đà Nẵng,
Ăn lô 09,23 Quảng Ngãi,
Ăn lô 28 Đắc Nông
187
28-07Gia Lai: 15,10,
Ninh Thuận: 58,82
Ăn lô 10,15 Gia Lai221
27-07Bình Định: 48,11,
Quảng Trị: 15,20,
Quảng Bình: 08,60
Ăn lô 48 Bình Định,
Ăn lô 08 Quảng Bình
238
26-07Đà Nẵng: 05,40,
Khánh Hòa: 68,67
Ăn lô 05,40 Đà Nẵng,
Ăn lô 67 Khánh Hòa
155
25-07Đắc Lắc: 63,83,
Quảng Nam: 58,40
Ăn lô 83 Đắc Lắc,
Ăn lô 58 Quảng Nam
251
24-07TT Huế: 21,35,
Phú Yên: 72,80
Ăn lô 80 Phú Yên119
23-07TT Huế: 05,56,
Kon Tum: 91,83,
Khánh Hòa: 42,23
Ăn lô 56 TT Huế,
Ăn lô 83 Kon Tum,
Ăn lô 23 Khánh Hòa
251
22-07Đà Nẵng: 61,81,
Quảng Ngãi: 78,75,
Đắc Nông: 84,04
Ăn lô 81 Đà Nẵng,
Ăn lô 78 Quảng Ngãi
265
21-07Gia Lai: 64,51,
Ninh Thuận: 30,79
Ăn lô 64 Gia Lai,
Ăn lô 30 Ninh Thuận
171
20-07Bình Định: 66,14,
Quảng Trị: 51,24,
Quảng Bình: 15,83
Ăn lô 66 Bình Định,
Ăn lô 24,51 Quảng Trị,
Ăn lô 83,15 Quảng Bình
310
19-07Đà Nẵng: 62,15,
Khánh Hòa: 43,97
Ăn lô 97,43 Khánh Hòa129
18-07Đắc Lắc: 25,61,
Quảng Nam: 41,15
Ăn lô 15 Quảng Nam184
17-07TT Huế: 73,35,
Phú Yên: 79,82
Ăn lô 73,35 TT Huế,
Ăn lô 79,82 Phú Yên
233
16-07TT Huế: 50,26,
Kon Tum: 78,40,
Khánh Hòa: 57,64
Ăn lô 50,26 TT Huế,
Ăn lô 78 Kon Tum,
Ăn lô 64 Khánh Hòa
225
15-07Đà Nẵng: 21,60,
Quảng Ngãi: 81,89,
Đắc Nông: 41,19
Ăn lô 21 Đà Nẵng,
Ăn lô 81 Quảng Ngãi,
Ăn lô 19 Đắc Nông
304
14-07Gia Lai: 18,70,
Ninh Thuận: 48,71
Ăn lô 18 Gia Lai,
Ăn lô 48,71 Ninh Thuận
280
13-07Bình Định: 05,25,
Quảng Trị: 18,59,
Quảng Bình: 91,35
Ăn lô 05,25 Bình Định,
Ăn lô 18 Quảng Trị,
Ăn lô 35,91 Quảng Bình
270
12-07Đà Nẵng: 76,65,
Khánh Hòa: 51,16
Ăn lô 65,76 Đà Nẵng,
Ăn lô 51 Khánh Hòa
293
11-07Đắc Lắc: 71,17,
Quảng Nam: 25,57
Ăn lô 17 Đắc Lắc,
Ăn lô 25,57 Quảng Nam
278
10-07TT Huế: 26,44,
Phú Yên: 92,59
Ăn lô 44 TT Huế,
Ăn lô 59,92 Phú Yên
361
09-07TT Huế: 84,49,
Kon Tum: 91,15,
Khánh Hòa: 42,00
Ăn lô 15,91 Kon Tum,
Ăn lô 42,00 Khánh Hòa
212
08-07Đà Nẵng: 11,89,
Quảng Ngãi: 40,33,
Đắc Nông: 21,29
Ăn lô 11 Đà Nẵng,
Ăn lô 40 Quảng Ngãi,
Ăn lô 29 Đắc Nông
219
07-07Gia Lai: 01,03,
Ninh Thuận: 49,29
Ăn lô 03,01 Gia Lai271
06-07Bình Định: 87,19,
Quảng Trị: 78,93,
Quảng Bình: 02,28
Ăn lô 19,87 Bình Định,
Ăn lô 93,78 Quảng Trị
259
05-07Đà Nẵng: 18,25,
Khánh Hòa: 80,50
Trượt132
04-07Đắc Lắc: 38,56,
Quảng Nam: 62,89
Ăn lô 56,38 Đắc Lắc,
Ăn lô 62 Quảng Nam
249
03-07TT Huế: 45,60,
Phú Yên: 38,29
Ăn lô 60,45 TT Huế,
Ăn lô 29 Phú Yên
317
02-07TT Huế: 58,46,
Kon Tum: 48,38,
Khánh Hòa: 21,00
Ăn lô 58,46 TT Huế,
Ăn lô 48,38 Kon Tum
227
01-07Đà Nẵng: 57,43,
Quảng Ngãi: 62,64,
Đắc Nông: 94,33
Ăn lô 43,57 Đà Nẵng,
Ăn lô 64,62 Quảng Ngãi,
Ăn lô 33 Đắc Nông
285
30-06Gia Lai: 66,50,
Ninh Thuận: 54,15
Ăn lô 66 Gia Lai202
29-06Bình Định: 31,77,
Quảng Trị: 65,17,
Quảng Bình: 97,33
Ăn lô 77 Bình Định,
Ăn lô 17 Quảng Trị,
Ăn lô 33 Quảng Bình
244
28-06Đà Nẵng: 98,17,
Khánh Hòa: 20,54
Ăn lô 54 Khánh Hòa266
27-06Đắc Lắc: 43,51,
Quảng Nam: 34,68
Ăn lô 43 Đắc Lắc212
26-06TT Huế: 39,18,
Phú Yên: 50,63
Ăn lô 18 TT Huế,
Ăn lô 50,63 Phú Yên
288
25-06TT Huế: 26,82,
Kon Tum: 60,87,
Khánh Hòa: 55,56
Ăn lô 26 TT Huế189
24-06Đà Nẵng: 11,17,
Quảng Ngãi: 58,13,
Đắc Nông: 73,48
Ăn lô 11 Đà Nẵng,
Ăn lô 73 Đắc Nông
208
23-06Gia Lai: 95,47,
Ninh Thuận: 59,84
Ăn lô 95 Gia Lai,
Ăn lô 59 Ninh Thuận
264
22-06Bình Định: 46,96,
Quảng Trị: 34,72,
Quảng Bình: 72,23
Ăn lô 34 Quảng Trị,
Ăn lô 23 Quảng Bình
332
21-06Đà Nẵng: 91,54,
Khánh Hòa: 91,56
Ăn lô 91,54 Đà Nẵng351
20-06Đắc Lắc: 65,03,
Quảng Nam: 03,59
Ăn lô 65,03 Đắc Lắc,
Ăn lô 03 Quảng Nam
312
19-06TT Huế: 05,15,
Phú Yên: 53,18
Ăn lô 05,15 TT Huế,
Ăn lô 18,53 Phú Yên
195
18-06TT Huế: 40,20,
Kon Tum: 28,78,
Khánh Hòa: 24,96
Ăn lô 40,20 TT Huế,
Ăn lô 78 Kon Tum
221
17-06Đà Nẵng: 67,61,
Quảng Ngãi: 54,59,
Đắc Nông: 20,18
Ăn lô 61 Đà Nẵng,
Ăn lô 54 Quảng Ngãi,
Ăn lô 20 Đắc Nông
338
16-06Gia Lai: 85,62,
Ninh Thuận: 03,86
Trượt259
15-06Bình Định: 49,99,
Quảng Trị: 68,95,
Quảng Bình: 55,83
Ăn lô 99,49 Bình Định,
Ăn lô 68,95 Quảng Trị,
Ăn lô 55 Quảng Bình
164
14-06Đà Nẵng: 46,99,
Khánh Hòa: 87,56
Ăn lô 99,46 Đà Nẵng,
Ăn lô 87 Khánh Hòa
253
13-06Đắc Lắc: 76,10,
Quảng Nam: 94,37
Ăn lô 10 Đắc Lắc,
Ăn lô 94,37 Quảng Nam
183
12-06TT Huế: 64,95,
Phú Yên: 69,45
Ăn lô 95,64 TT Huế,
Ăn lô 45,69 Phú Yên
253
11-06TT Huế: 69,54,
Kon Tum: 03,23,
Khánh Hòa: 79,99
Ăn lô 69,54 TT Huế,
Ăn lô 03 Kon Tum,
Ăn lô 79,99 Khánh Hòa
292
10-06Đà Nẵng: 18,09,
Quảng Ngãi: 92,80,
Đắc Nông: 70,82
Ăn lô 18,09 Đà Nẵng,
Ăn lô 92 Quảng Ngãi,
Ăn lô 82 Đắc Nông
257
09-06Gia Lai: 44,65,
Ninh Thuận: 55,53
Ăn lô 44 Gia Lai,
Ăn lô 53 Ninh Thuận
330
08-06Bình Định: 01,13,
Quảng Trị: 92,51,
Quảng Bình: 93,83
Ăn lô 13 Bình Định,
Ăn lô 51,92 Quảng Trị,
Ăn lô 83 Quảng Bình
193
07-06Đà Nẵng: 30,54,
Khánh Hòa: 80,96
Ăn lô 54 Đà Nẵng,
Ăn lô 96 Khánh Hòa
278
06-06Đắc Lắc: 77,28,
Quảng Nam: 88,91
Ăn lô 77 Đắc Lắc,
Ăn lô 91,88 Quảng Nam
340
05-06TT Huế: 94,14,
Phú Yên: 68,59
Ăn lô 94 TT Huế291
04-06TT Huế: 96,10,
Kon Tum: 59,46,
Khánh Hòa: 20,72
Ăn lô 10,96 TT Huế,
Ăn lô 46,59 Kon Tum,
Ăn lô 72,20 Khánh Hòa
235
03-06Đà Nẵng: 86,03,
Quảng Ngãi: 89,25,
Đắc Nông: 19,44
Ăn lô 25 Quảng Ngãi,
Ăn lô 19 Đắc Nông
151
02-06Gia Lai: 64,80,
Ninh Thuận: 92,64
Trượt307
01-06Bình Định: 06,99,
Quảng Trị: 74,32,
Quảng Bình: 00,12
Ăn lô 12,00 Quảng Bình224
31-05Đà Nẵng: 62,80,
Khánh Hòa: 42,51
Ăn lô 80 Đà Nẵng,
Ăn lô 42,51 Khánh Hòa
160
30-05Đắc Lắc: 03,56,
Quảng Nam: 61,34
Ăn lô 61,34 Quảng Nam264
29-05TT Huế: 67,81,
Phú Yên: 40,96
Ăn lô 67 TT Huế,
Ăn lô 40,96 Phú Yên
276
28-05TT Huế: 05,76,
Kon Tum: 47,88,
Khánh Hòa: 91,72
Ăn lô 47 Kon Tum,
Ăn lô 72,91 Khánh Hòa
262
27-05Đà Nẵng: 09,42,
Quảng Ngãi: 38,49,
Đắc Nông: 30,51
Ăn lô 42,09 Đà Nẵng,
Ăn lô 38 Quảng Ngãi,
Ăn lô 51 Đắc Nông
226
26-05Gia Lai: 23,03,
Ninh Thuận: 91,98
Ăn lô 03,23 Gia Lai,
Ăn lô 98 Ninh Thuận
165
25-05Bình Định: 06,79,
Quảng Trị: 60,55,
Quảng Bình: 69,09
Ăn lô 06 Bình Định,
Ăn lô 60,55 Quảng Trị
207
24-05Đà Nẵng: 93,86,
Khánh Hòa: 84,15
Ăn lô 93 Đà Nẵng,
Ăn lô 84,15 Khánh Hòa
116
23-05Đắc Lắc: 87,76,
Quảng Nam: 02,41
Ăn lô 76 Đắc Lắc,
Ăn lô 41,02 Quảng Nam
215
22-05TT Huế: 84,78,
Phú Yên: 32,75
Ăn lô 78,84 TT Huế,
Ăn lô 75,32 Phú Yên
252
21-05TT Huế: 74,04,
Kon Tum: 28,97,
Khánh Hòa: 14,86
Ăn lô 74 TT Huế,
Ăn lô 97,28 Kon Tum,
Ăn lô 14,86 Khánh Hòa
248
20-05Đà Nẵng: 45,69,
Quảng Ngãi: 38,76,
Đắc Nông: 30,56
Ăn lô 76,38 Quảng Ngãi,
Ăn lô 30 Đắc Nông
307
19-05Gia Lai: 99,64,
Ninh Thuận: 95,29
Ăn lô 64,99 Gia Lai,
Ăn lô 29,95 Ninh Thuận
308
18-05Bình Định: 35,79,
Quảng Trị: 94,77,
Quảng Bình: 17,37
Ăn lô 35 Bình Định,
Ăn lô 77 Quảng Trị,
Ăn lô 37,17 Quảng Bình
280
17-05Đà Nẵng: 92,39,
Khánh Hòa: 98,90
Ăn lô 39 Đà Nẵng,
Ăn lô 98 Khánh Hòa
345
16-05Đắc Lắc: 12,26,
Quảng Nam: 28,58
Ăn lô 26 Đắc Lắc,
Ăn lô 58 Quảng Nam
190
15-05TT Huế: 29,42,
Phú Yên: 51,90
Ăn lô 51 Phú Yên297
14-05TT Huế: 50,04,
Kon Tum: 16,13,
Khánh Hòa: 15,56
Ăn lô 16 Kon Tum,
Ăn lô 15,56 Khánh Hòa
173
13-05Đà Nẵng: 40,38,
Quảng Ngãi: 30,10,
Đắc Nông: 79,50
Ăn lô 40 Đà Nẵng,
Ăn lô 30 Quảng Ngãi
309
12-05Gia Lai: 93,00,
Ninh Thuận: 07,14
Ăn lô 93,00 Gia Lai,
Ăn lô 14 Ninh Thuận
328
11-05Bình Định: 61,88,
Quảng Trị: 10,18,
Quảng Bình: 21,73
Ăn lô 88 Bình Định,
Ăn lô 18 Quảng Trị,
Ăn lô 21 Quảng Bình
197
10-05Đà Nẵng: 71,38,
Khánh Hòa: 01,81
Ăn lô 01,81 Khánh Hòa198
09-05Đắc Lắc: 42,66,
Quảng Nam: 25,24
Ăn lô 25 Quảng Nam214
08-05TT Huế: 55,72,
Phú Yên: 60,07
Ăn lô 72 TT Huế,
Ăn lô 60,07 Phú Yên
175
07-05TT Huế: 09,35,
Kon Tum: 50,06,
Khánh Hòa: 90,89
Ăn lô 06,50 Kon Tum270
06-05Đà Nẵng: 06,55,
Quảng Ngãi: 49,51,
Đắc Nông: 76,82
Ăn lô 06,55 Đà Nẵng,
Ăn lô 49 Quảng Ngãi,
Ăn lô 82 Đắc Nông
203
05-05Gia Lai: 08,34,
Ninh Thuận: 24,17
Ăn lô 34,08 Gia Lai,
Ăn lô 17 Ninh Thuận
290
04-05Bình Định: 75,61,
Quảng Trị: 62,66,
Quảng Bình: 77,02
Ăn lô 61,75 Bình Định,
Ăn lô 62 Quảng Trị,
Ăn lô 77 Quảng Bình
178
03-05Đà Nẵng: 48,59,
Khánh Hòa: 24,43
Ăn lô 59,48 Đà Nẵng,
Ăn lô 24,43 Khánh Hòa
290
02-05Đắc Lắc: 24,73,
Quảng Nam: 26,34
Ăn lô 73 Đắc Lắc,
Ăn lô 26,34 Quảng Nam
180
01-05TT Huế: 44,13,
Phú Yên: 38,47
Ăn lô 44 TT Huế,
Ăn lô 47 Phú Yên
195
30-04TT Huế: 62,42,
Kon Tum: 19,54,
Khánh Hòa: 64,60
Ăn lô 62 TT Huế,
Ăn lô 54,19 Kon Tum,
Ăn lô 64 Khánh Hòa
306
29-04Đà Nẵng: 69,27,
Quảng Ngãi: 34,74,
Đắc Nông: 08,55
Ăn lô 69,27 Đà Nẵng,
Ăn lô 34 Quảng Ngãi,
Ăn lô 55 Đắc Nông
263
28-04Gia Lai: 32,55,
Ninh Thuận: 22,49
Trượt257
27-04Bình Định: 78,28,
Quảng Trị: 74,77,
Quảng Bình: 48,58
Ăn lô 28,78 Bình Định,
Ăn lô 74 Quảng Trị,
Ăn lô 58 Quảng Bình
220
26-04Đà Nẵng: 17,46,
Khánh Hòa: 98,69
Ăn lô 46 Đà Nẵng,
Ăn lô 69 Khánh Hòa
135
25-04Đắc Lắc: 50,11,
Quảng Nam: 63,04
Ăn lô 11 Đắc Lắc,
Ăn lô 63 Quảng Nam
278
24-04TT Huế: 81,70,
Phú Yên: 22,41
Ăn lô 70 TT Huế219
23-04TT Huế: 71,89,
Kon Tum: 49,86,
Khánh Hòa: 10,02
Ăn lô 86,49 Kon Tum,
Ăn lô 02 Khánh Hòa
198

Song Thủ Lô MTSoiSoDe.com Soi Đề Ăn Chắc 100% – Số Chuẩn Nhất – Chính Xác NhấtSong Thủ Lô MT

CẶP XỈU CHỦ MIỀN TRUNG – Soi Cầu Ăn Chắc – Chính Xác Nhất Hôm Nay

cặp xỉu chủ miền trungCẶP XỈU CHỦ MIỀN TRUNG – Soi Cầu Ăn Chắc – Chính Xác Nhất Hôm Naycặp xỉu chủ miền trung

Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.

cặp xỉu chủ miền trungCầu CẶP XỈU CHỦ MIỀN TRUNGcặp xỉu chủ miền trung

Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 17h00 (mỗi ngày)

Có thể nạp cộng dồn, bao nhiêu cái nạp bấy nhiêu lần

Mạng thẻ cào: Viettel

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 600,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
24-09
24-09TT Huế: 275,334,
Kon Tum: 314,521,
Khánh Hòa: 054,832
Trúng 275 TT Huế,
Trúng 314 Kon Tum,
Trúng 054 Khánh Hòa
181
23-09Đà Nẵng: 693,883,
Quảng Ngãi: 282,751,
Đắc Nông: 281,326
Trúng 693 Đà Nẵng,
Trúng 281 Đắc Nông
234
22-09Gia Lai: 412,155,
Ninh Thuận: 541,888
Trúng 412 Gia Lai,
Trúng 541 Ninh Thuận
279
21-09Bình Định: 862,652,
Quảng Trị: 443,412,
Quảng Bình: 430,675
Trúng 862 Bình Định,
Trúng 443 Quảng Trị,
Trúng 430 Quảng Bình
161
20-09Đà Nẵng: 744,140,
Khánh Hòa: 985,606
Trúng 744 Đà Nẵng,
Trúng 985 Khánh Hòa
260
19-09Đắc Lắc: 389,831,
Quảng Nam: 643,370
Trúng 389 Đắc Lắc,
Trúng 643 Quảng Nam
175
18-09TT Huế: 558,824,
Phú Yên: 515,951
Trúng 558 TT Huế,
Trúng 515 Phú Yên
198
17-09TT Huế: 671,732,
Kon Tum: 674,310,
Khánh Hòa: 788,730
Trúng 671 TT Huế,
Trúng 674 Kon Tum,
Trúng 788 Khánh Hòa
274
16-09Đà Nẵng: 201,536,
Quảng Ngãi: 830,815,
Đắc Nông: 322,950
Trúng 201 Đà Nẵng,
Trúng 830 Quảng Ngãi
246
15-09Gia Lai: 167,575,
Ninh Thuận: 234,161
Trúng 167 Gia Lai,
Trúng 234 Ninh Thuận
217
14-09Bình Định: 034,219,
Quảng Trị: 168,040,
Quảng Bình: 776,922
Trúng 168 Quảng Trị,
Trúng 776 Quảng Bình
226
13-09Đà Nẵng: 787,250,
Khánh Hòa: 317,986
Trúng 787 Đà Nẵng,
Trúng 317 Khánh Hòa
222
12-09Đắc Lắc: 155,387,
Quảng Nam: 205,780
Trúng 155 Đắc Lắc,
Trúng 205 Quảng Nam
246
11-09TT Huế: 125,961,
Phú Yên: 642,134
Trúng 125 TT Huế,
Trúng 642 Phú Yên
236
10-09TT Huế: 986,689,
Kon Tum: 015,623,
Khánh Hòa: 350,570
Trúng 350 Khánh Hòa160
09-09Đà Nẵng: 974,418,
Quảng Ngãi: 984,353,
Đắc Nông: 442,934
Trúng 974 Đà Nẵng188
08-09Gia Lai: 533,693,
Ninh Thuận: 041,508
Trúng 041 Ninh Thuận192
07-09Bình Định: 654,825,
Quảng Trị: 031,100,
Quảng Bình: 020,766
Trúng Quảng Trị229
06-09Đà Nẵng: 146,211,
Khánh Hòa: 296,475
Trúng 296 Khánh Hòa208
05-09Đắc Lắc: 576,117,
Quảng Nam: 026,224
Trúng 576 Đắc Lắc,
Trúng 026 Quảng Nam
284
04-09TT Huế: 273,604,
Phú Yên: 477,340
Trúng 273 TT Huế165
03-09TT Huế: 275,520,
Kon Tum: 278,369,
Khánh Hòa: 954,936
Trúng 275 TT Huế,
Trúng 954 Khánh Hòa
213
02-09Đà Nẵng: 873,015,
Quảng Ngãi: 497,757,
Đắc Nông: 668,374
Trúng 668 Đắc Nông175
01-09Gia Lai: 754,922,
Ninh Thuận: 147,548
Trúng 147 Ninh Thuận165
31-08Bình Định: 635,032,
Quảng Trị: 529,134,
Quảng Bình: 024,974
Trúng 635 Bình Định,
Trúng 529 Quảng Trị,
Trúng 024 Quảng Bình
181
30-08Đà Nẵng: 721,145,
Khánh Hòa: 805,235
Trúng 721 Đà Nẵng217
29-08Đắc Lắc: 342,752,
Quảng Nam: 746,367
Trúng 342 Đắc Lắc,
Trúng 746 Quảng Nam
181
28-08TT Huế: 209,880,
Phú Yên: 033,441
Trúng 033 Phú Yên221
27-08TT Huế: 075,619,
Kon Tum: 472,753,
Khánh Hòa: 836,572
Trúng 075 TT Huế,
Trúng 472 Kon Tum
181
26-08Đà Nẵng: 719,907,
Quảng Ngãi: 551,786,
Đắc Nông: 333,339
Trúng 719 Đà Nẵng,
Trúng 551 Quảng Ngãi,
Trúng 333 Đắc Nông
190
25-08Gia Lai: 589,079,
Ninh Thuận: 904,187
Trúng 589 Gia Lai,
Trúng 904 Ninh Thuận
228
24-08Bình Định: 671,481,
Quảng Trị: 987,605,
Quảng Bình: 808,364
Trúng 987 Quảng Trị,
Trúng 808 Quảng Bình
224
23-08Đà Nẵng: 687,077,
Khánh Hòa: 468,598
Trúng 687 Đà Nẵng260
22-08Đắc Lắc: 460,042,
Quảng Nam: 093,454
Trúng 460 Đắc Lắc,
Trúng 093 Quảng Nam
257
21-08TT Huế: 832,022,
Phú Yên: 223,560
Trúng 223 Phú Yên203
20-08TT Huế: 311,382,
Kon Tum: 137,844,
Khánh Hòa: 932,837
Trúng 311 TT Huế,
Trúng 137 Kon Tum,
Trúng 932 Khánh Hòa
159
19-08Đà Nẵng: 666,664,
Quảng Ngãi: 082,924,
Đắc Nông: 063,533
Trúng 666 Đà Nẵng,
Trúng 082 Quảng Ngãi,
Trúng 063 Đắc Nông
166
18-08Gia Lai: 916,677,
Ninh Thuận: 992,702
Trúng 916 Gia Lai,
Trúng 992 Ninh Thuận
261
17-08Bình Định: 223,130,
Quảng Trị: 087,670,
Quảng Bình: 847,823
Trúng 223 Bình Định,
Trúng 087 Quảng Trị
236
16-08Đà Nẵng: 972,535,
Khánh Hòa: 347,548
Trúng 972 Đà Nẵng,
Trúng 347 Khánh Hòa
173
15-08Đắc Lắc: 144,155,
Quảng Nam: 369,238
Trúng 144 Đắc Lắc,
Trúng 369 Quảng Nam
181
14-08TT Huế: 382,007,
Phú Yên: 069,551
Trúng 382 TT Huế,
Trúng 069 Phú Yên
261
13-08TT Huế: 481,773,
Kon Tum: 246,921,
Khánh Hòa: 070,050
Trúng 481 TT Huế,
Trúng 246 Kon Tum,
Trúng 070 Khánh Hòa
275
12-08Đà Nẵng: 077,872,
Quảng Ngãi: 477,860,
Đắc Nông: 167,058
Trúng 077 Đà Nẵng,
Trúng 477 Quảng Ngãi
233
11-08Gia Lai: 673,808,
Ninh Thuận: 083,023
Trúng 673 Gia Lai231
10-08Bình Định: 159,736,
Quảng Trị: 402,060,
Quảng Bình: 150,471
Trúng 159 Bình Định,
Trúng 402 Quảng Trị,
Trúng 150 Quảng Bình
191
09-08Đà Nẵng: 674,732,
Khánh Hòa: 347,183
Trúng 674 Đà Nẵng,
Trúng 347 Khánh Hòa
196
08-08Đắc Lắc: 935,733,
Quảng Nam: 309,174
Trúng 309 Quảng Nam150
07-08TT Huế: 074,087,
Phú Yên: 043,617
Trúng 074 TT Huế235
06-08TT Huế: 432,093,
Kon Tum: 670,082,
Khánh Hòa: 929,470
Trúng 670 Kon Tum,
Trúng 929 Khánh Hòa
266
05-08Đà Nẵng: 358,256,
Quảng Ngãi: 950,242,
Đắc Nông: 241,106
Trúng 358 Đà Nẵng,
Trúng 950 Quảng Ngãi,
Trúng 241 Đắc Nông
238
04-08Gia Lai: 300,766,
Ninh Thuận: 808,566
Trúng 808 Ninh Thuận186
03-08Bình Định: 427,238,
Quảng Trị: 516,121,
Quảng Bình: 019,590
Trúng 427 Bình Định,
Trúng 516 Quảng Trị,
Trúng 019 Quảng Bình
221
02-08Đà Nẵng: 922,352,
Khánh Hòa: 052,758
Trúng 922 Đà Nẵng,
Trúng 052 Khánh Hòa
235
01-08Đắc Lắc: 459,147,
Quảng Nam: 093,589
Trúng 459 Đắc Lắc,
Trúng 093 Quảng Nam
178
31-07TT Huế: 771,291,
Phú Yên: 049,028
Trúng 771 TT Huế,
Trúng 049 Phú Yên
229
30-07TT Huế: 644,248,
Kon Tum: 681,048,
Khánh Hòa: 539,787
Trúng 644 TT Huế,
Trúng 681 Kon Tum,
Trúng 539 Khánh Hòa
165
29-07Đà Nẵng: 552,346,
Quảng Ngãi: 873,121,
Đắc Nông: 341,469
Trúng 552 Đà Nẵng,
Trúng 873 Quảng Ngãi
197
28-07Gia Lai: 653,518,
Ninh Thuận: 623,752
Trúng 653 Gia Lai286
27-07Bình Định: 056,142,
Quảng Trị: 722,948,
Quảng Bình: 147,094
Trúng 056 Bình Định,
Trúng 147 Quảng Bình
259
26-07Đà Nẵng: 183,967,
Khánh Hòa: 688,735
Trúng 183 Đà Nẵng,
Trúng 688 Khánh Hòa
235
25-07Đắc Lắc: 535,192,
Quảng Nam: 239,463
Trúng 535 Đắc Lắc160
24-07TT Huế: 438,736,
Phú Yên: 556,005
Trúng 438 TT Huế,
Trúng 556 Phú Yên
248
23-07TT Huế: 558,102,
Kon Tum: 292,200,
Khánh Hòa: 625,941
Trúng 558 TT Huế,
Trúng 292 Kon Tum,
Trúng 625 Khánh Hòa
199
22-07Đà Nẵng: 178,766,
Quảng Ngãi: 546,341,
Đắc Nông: 709,896
Trúng 178 Đà Nẵng,
Trúng 546 Quảng Ngãi,
Trúng 709 Đắc Nông
157
21-07Gia Lai: 019,131,
Ninh Thuận: 885,275
Trúng 019 Gia Lai,
Trúng 885 Ninh Thuận
274
20-07Bình Định: 388,308,
Quảng Trị: 751,705,
Quảng Bình: 552,749
Trúng 388 Bình Định,
Trúng 751 Quảng Trị,
Trúng 552 Quảng Bình
215
19-07Đà Nẵng: 526,732,
Khánh Hòa: 623,892
Trượt205
18-07Đắc Lắc: 577,603,
Quảng Nam: 708,360
Trúng 708 Quảng Nam245
17-07TT Huế: 285,318,
Phú Yên: 024,753
Trúng 024 Phú Yên236
16-07TT Huế: 326,925,
Kon Tum: 878,235,
Khánh Hòa: 111,462
Trúng 326 TT Huế,
Trúng 878 Kon Tum,
Trúng 111 Khánh Hòa
251
15-07Đà Nẵng: 321,263,
Quảng Ngãi: 595,009,
Đắc Nông: 170,549
Trúng 170 Đắc Nông256
14-07Gia Lai: 249,876,
Ninh Thuận: 597,964
Trúng 597 Ninh Thuận235
13-07Bình Định: 169,594,
Quảng Trị: 825,470,
Quảng Bình: 288,968
Trúng 825 Quảng Trị170
12-07Đà Nẵng: 028,275,
Khánh Hòa: 150,524
Trượt187
11-07Đắc Lắc: 986,904,
Quảng Nam: 167,106
Trúng 986 Đắc Lắc,
Trúng 167 Quảng Nam
233
10-07TT Huế: 644,721,
Phú Yên: 887,025
Trúng 644 TT Huế,
Trúng 887 Phú Yên
170
09-07TT Huế: 340,146,
Kon Tum: 869,686,
Khánh Hòa: 996,244
Trúng 340 TT Huế,
Trúng 869 Kon Tum,
Trúng 996 Khánh Hòa
245
08-07Đà Nẵng: 470,256,
Quảng Ngãi: 667,432,
Đắc Nông: 929,898
Trúng 470 Đà Nẵng,
Trúng 667 Quảng Ngãi,
Trúng 929 Đắc Nông
219
07-07Gia Lai: 375,712,
Ninh Thuận: 605,183
Trúng 375 Gia Lai,
Trúng 605 Ninh Thuận
183
06-07Bình Định: 691,425,
Quảng Trị: 500,636,
Quảng Bình: 368,940
Trúng 500 Quảng Trị,
Trúng 368 Quảng Bình
234
05-07Đà Nẵng: 500,471,
Khánh Hòa: 093,393
Trúng 500 Đà Nẵng,
Trúng 093 Khánh Hòa
258
04-07Đắc Lắc: 328,761,
Quảng Nam: 987,743
Trúng 328 Đắc Lắc243
03-07TT Huế: 710,230,
Phú Yên: 369,869
Trúng 710 TT Huế,
Trúng 369 Phú Yên
223
02-07TT Huế: 922,366,
Kon Tum: 524,852,
Khánh Hòa: 829,637
Trúng 922 TT Huế,
Trúng 524 Kon Tum,
Trúng 829 Khánh Hòa
246
01-07Đà Nẵng: 023,492,
Quảng Ngãi: 105,353,
Đắc Nông: 002,205
Trúng 023 Đà Nẵng,
Trúng 105 Quảng Ngãi,
Trúng 002 Đắc Nông
218
30-06Gia Lai: 190,448,
Ninh Thuận: 947,086
Trúng 190 Gia Lai,
Trúng 947 Ninh Thuận
261
29-06Bình Định: 057,959,
Quảng Trị: 175,266,
Quảng Bình: 380,042
Trúng 175 Quảng Trị197
28-06Đà Nẵng: 769,222,
Khánh Hòa: 961,194
Trúng 961 Khánh Hòa232
27-06Đắc Lắc: 843,229,
Quảng Nam: 781,667
Trúng 843 Đắc Lắc235
26-06TT Huế: 305,223,
Phú Yên: 518,093
Trúng 305 TT Huế,
Trúng 518 Phú Yên
237
25-06TT Huế: 030,714,
Kon Tum: 618,336,
Khánh Hòa: 197,212
Trúng 618 Kon Tum,
Trúng 197 Khánh Hòa
188
24-06Đà Nẵng: 157,833,
Quảng Ngãi: 384,432,
Đắc Nông: 917,897
Trúng 157 Đà Nẵng,
Trúng 384 Quảng Ngãi,
Trúng 917 Đắc Nông
169
23-06Gia Lai: 521,079,
Ninh Thuận: 759,441
Trúng 521 Gia Lai,
Trúng 759 Ninh Thuận
187
22-06Bình Định: 445,715,
Quảng Trị: 770,982,
Quảng Bình: 840,265
Trúng 445 Bình Định,
Trúng 770 Quảng Trị,
Trúng 840 Quảng Bình
230
21-06Đà Nẵng: 101,434,
Khánh Hòa: 943,652
Trúng 943 Khánh Hòa199
20-06Đắc Lắc: 460,735,
Quảng Nam: 289,591
Trúng 289 Quảng Nam209
19-06TT Huế: 559,929,
Phú Yên: 682,552
Trúng 559 TT Huế,
Trúng 682 Phú Yên
188
18-06TT Huế: 003,174,
Kon Tum: 706,461,
Khánh Hòa: 407,730
Trúng 706 Kon Tum208
17-06Đà Nẵng: 523,802,
Quảng Ngãi: 881,486,
Đắc Nông: 572,935
Trúng 523 Đà Nẵng,
Trúng 881 Quảng Ngãi,
Trúng 572 Đắc Nông
247
16-06Gia Lai: 445,659,
Ninh Thuận: 589,793
Trúng 445 Gia Lai,
Trúng 589 Ninh Thuận
154
15-06Bình Định: 287,145,
Quảng Trị: 867,076,
Quảng Bình: 364,810
Trúng 287 Bình Định,
Trúng 867 Quảng Trị,
Trúng 364 Quảng Bình
230
14-06Đà Nẵng: 838,387,
Khánh Hòa: 573,028
Trúng 838 Đà Nẵng,
Trúng 573 Khánh Hòa
232
13-06Đắc Lắc: 262,172,
Quảng Nam: 188,158
Trúng 262 Đắc Lắc,
Trúng 188 Quảng Nam
160
12-06TT Huế: 514,048,
Phú Yên: 657,385
Trúng 514 TT Huế201
11-06TT Huế: 933,260,
Kon Tum: 884,562,
Khánh Hòa: 358,941
Trúng 933 TT Huế,
Trúng 884 Kon Tum,
Trúng 358 Khánh Hòa
227
10-06Đà Nẵng: 141,434,
Quảng Ngãi: 802,283,
Đắc Nông: 871,359
Trúng 141 Đà Nẵng,
Trúng 802 Quảng Ngãi,
Trúng 871 Đắc Nông
173
09-06Gia Lai: 324,250,
Ninh Thuận: 034,493
Trượt204
08-06Bình Định: 440,931,
Quảng Trị: 517,647,
Quảng Bình: 598,133
Trúng 440 Bình Định,
Trúng 517 Quảng Trị
210
07-06Đà Nẵng: 654,121,
Khánh Hòa: 725,999
Trúng 654 Đà Nẵng164
06-06Đắc Lắc: 668,149,
Quảng Nam: 686,821
Trúng 668 Đắc Lắc,
Trúng 686 Quảng Nam
219
05-06TT Huế: 370,505,
Phú Yên: 879,479
Trúng 370 TT Huế,
Trúng 879 Phú Yên
175
04-06TT Huế: 361,518,
Kon Tum: 900,002,
Khánh Hòa: 701,860
Trúng 900 Kon Tum,
Trúng 701 Khánh Hòa
198
03-06Đà Nẵng: 709,369,
Quảng Ngãi: 635,454,
Đắc Nông: 971,862
Trúng 709 Đà Nẵng,
Trúng 635 Quảng Ngãi,
Trúng 971 Đắc Nông
193
02-06Gia Lai: 288,295,
Ninh Thuận: 631,474
Trúng 288 Gia Lai216
01-06Bình Định: 120,131,
Quảng Trị: 523,848,
Quảng Bình: 870,738
Trúng 120 Bình Định,
Trúng 870 Quảng Bình
217
31-05Đà Nẵng: 315,895,
Khánh Hòa: 829,245
Trúng 315 Đà Nẵng,
Trúng 829 Khánh Hòa
194
30-05Đắc Lắc: 571,913,
Quảng Nam: 896,081
Trúng 571 Đắc Lắc,
Trúng 896 Quảng Nam
212
29-05TT Huế: 212,965,
Phú Yên: 500,203
Trúng 212 TT Huế,
Trúng 500 Phú Yên
157
28-05TT Huế: 143,355,
Kon Tum: 691,629,
Khánh Hòa: 873,267
Trúng 143 TT Huế,
Trúng 873 Khánh Hòa
218
27-05Đà Nẵng: 485,596,
Quảng Ngãi: 084,325,
Đắc Nông: 591,989
Trúng 485 Đà Nẵng,
Trúng 084 Quảng Ngãi,
Trúng 591 Đắc Nông
173
26-05Gia Lai: 330,453,
Ninh Thuận: 179,844
Trúng 330 Gia Lai,
Trúng 179 Ninh Thuận
157
25-05Bình Định: 626,225,
Quảng Trị: 689,350,
Quảng Bình: 883,821
Trúng 689 Quảng Trị,
Trúng 883 Quảng Bình
171
24-05Đà Nẵng: 093,407,
Khánh Hòa: 797,585
Trúng 093 Đà Nẵng,
Trúng 797 Khánh Hòa
272
23-05Đắc Lắc: 852,686,
Quảng Nam: 560,488
Trúng 560 Quảng Nam269
22-05TT Huế: 784,681,
Phú Yên: 036,157
Trúng 784 TT Huế,
Trúng 036 Phú Yên
276
21-05TT Huế: 461,713,
Kon Tum: 436,609,
Khánh Hòa: 077,531
Trúng 436 Kon Tum,
Trúng 077 Khánh Hòa
190
20-05Đà Nẵng: 652,770,
Quảng Ngãi: 279,695,
Đắc Nông: 825,357
Trúng 652 Đà Nẵng,
Trúng 279 Quảng Ngãi,
Trúng 825 Đắc Nông
191
19-05Gia Lai: 199,970,
Ninh Thuận: 029,195
Trúng 199 Gia Lai,
Trúng 029 Ninh Thuận
275
18-05Bình Định: 963,547,
Quảng Trị: 371,985,
Quảng Bình: 964,809
Trúng 371 Quảng Trị183
17-05Đà Nẵng: 996,421,
Khánh Hòa: 562,994
Trúng 996 Đà Nẵng274
16-05Đắc Lắc: 213,036,
Quảng Nam: 582,691
Trúng 213 Đắc Lắc,
Trúng 582 Quảng Nam
204
15-05TT Huế: 454,527,
Phú Yên: 038,940
Trúng 454 TT Huế,
Trúng 038 Phú Yên
227
14-05TT Huế: 042,915,
Kon Tum: 555,166,
Khánh Hòa: 684,059
Trúng 042 TT Huế,
Trúng 684 Khánh Hòa
186
13-05Đà Nẵng: 597,302,
Quảng Ngãi: 536,296,
Đắc Nông: 040,768
Trúng 597 Đà Nẵng,
Trúng 040 Đắc Nông
242
12-05Gia Lai: 483,683,
Ninh Thuận: 593,998
Trúng 483 Gia Lai,
Trúng 593 Ninh Thuận
256
11-05Bình Định: 981,659,
Quảng Trị: 338,157,
Quảng Bình: 004,482
Trúng 981 Bình Định,
Trúng 338 Quảng Trị,
Trúng 004 Quảng Bình
233
10-05Đà Nẵng: 413,552,
Khánh Hòa: 173,637
Trúng 173 Khánh Hòa214
09-05Đắc Lắc: 021,299,
Quảng Nam: 725,669
Trúng 725 Quảng Nam246
08-05TT Huế: 883,431,
Phú Yên: 680,895
Trúng 883 TT Huế,
Trúng 680 Phú Yên
277
07-05TT Huế: 812,305,
Kon Tum: 950,432,
Khánh Hòa: 518,023
Trúng 812 TT Huế,
Trúng 950 Kon Tum,
Trúng 518 Khánh Hòa
193
06-05Đà Nẵng: 468,279,
Quảng Ngãi: 333,085,
Đắc Nông: 090,887
Trúng 468 Đà Nẵng,
Trúng 333 Quảng Ngãi,
Trúng 090 Đắc Nông
266
05-05Gia Lai: 694,987,
Ninh Thuận: 856,053
Trúng 694 Gia Lai268
04-05Bình Định: 495,769,
Quảng Trị: 358,193,
Quảng Bình: 284,153
Trúng 358 Quảng Trị,
Trúng 284 Quảng Bình
181
03-05Đà Nẵng: 688,916,
Khánh Hòa: 756,660
Trúng 688 Đà Nẵng252
02-05Đắc Lắc: 567,513,
Quảng Nam: 480,879
Trúng 567 Đắc Lắc,
Trúng 480 Quảng Nam
234
01-05TT Huế: 411,019,
Phú Yên: 205,110
Trúng 205 Phú Yên282
30-04TT Huế: 600,513,
Kon Tum: 919,195,
Khánh Hòa: 021,888
Trúng 600 TT Huế,
Trúng 919 Kon Tum,
Trúng 021 Khánh Hòa
234
29-04Đà Nẵng: 364,878,
Quảng Ngãi: 940,434,
Đắc Nông: 421,949
Trúng 364 Đà Nẵng,
Trúng 940 Quảng Ngãi,
Trúng 421 Đắc Nông
255
28-04Gia Lai: 979,713,
Ninh Thuận: 766,907
Trúng 979 Gia Lai,
Trúng 766 Ninh Thuận
229
27-04Bình Định: 720,285,
Quảng Trị: 347,978,
Quảng Bình: 198,213
Trúng 720 Bình Định,
Trúng 347 Quảng Trị
221
26-04Đà Nẵng: 057,822,
Khánh Hòa: 047,831
Trúng 057 Đà Nẵng196
25-04Đắc Lắc: 527,788,
Quảng Nam: 146,265
Trúng 527 Đắc Lắc,
Trúng 146 Quảng Nam
160
24-04TT Huế: 109,276,
Phú Yên: 966,885
Trúng 966 Phú Yên191
23-04TT Huế: 692,079,
Kon Tum: 082,857,
Khánh Hòa: 739,607
Trúng 692 TT Huế,
Trúng 739 Khánh Hòa
210

SoiSoDe.com Soi Đề Ăn Chắc 100% – Số Chuẩn Nhất – Chính Xác Nhất

Dự Đoán Soi Cầu 1 Số ĐẶC BIỆT MIỀN TRUNG

Đặc Biệt Miền TrungDự Đoán Soi Cầu 1 Số ĐẶC BIỆT MIỀN TRUNG là gì ? Giá Trị giải thưởng các đài miền trungĐặc Biệt Miền Trung

Giá trị giải thưởng các đài Đặc Biệt miền Trung mới nhất

Quy định cơ cấu giá trị giải thưởng từ giải đặc biệt trúng bao nhiêu tiền đến các giải Nhất, Nhì, Ba, 4, 5, 6, 7, 8 xổ số miền Trung bao nhiêu tiền mới nhất đang áp dụng xổ số truyền thống có mệnh giá 10.000đ.

Số lượng và giá trị trúng thưởng mỗi giải trong một kỳ quay được quy định như sau:

 • 1 Giải Đặc biệt Miền Trung : Trị giá 2 tỷ đồng mỗi giải.
 • 10 Giải nhất: Trị giá 30 triệu đồng mỗi giải
 • 10 Giải nhì: Trị giá 15 triệu đồng mỗi giải
 • 20 Giải ba: Trị giá 10 triệu đồng mỗi giải
 • 70 Giải bốn: Trị giá 3 triệu đồng mỗi giải
 • 100 Giải năm: Trị giá 1 triệu đồng mỗi giải
 • 300 Giải sáu: Trị giá 400.000đ mỗi giải
 • 1.000 Giải bảy: Trị giá 200.000đ mỗi giải
 • 10.000 Giải tám: Trị giá 100.000đ mỗi giải
 • 9 Giải phụ đặc biệt (vé sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt): Trị giá 50 triệu đồng
 • 45 Giải khuyến khích (vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt): Trị giá  6 triệu đồng.

Đặc Biệt Miền TrungCHỐT ĐẶC BIỆT MIỀN TRUNG (1 ngày)Đặc Biệt Miền Trung

Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 17h10.

Có thể nạp cộng dồn

Mạng thẻ cào: Viettel

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 500,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
24-09
24-09TT Huế: 12,
Kon Tum: 47,
Khánh Hòa: 12
Trượt92
23-09Đà Nẵng: 63,
Quảng Ngãi: 88,
Đắc Nông: 29
Trượt160
22-09Gia Lai: 88,
Ninh Thuận: 91
Trượt276
21-09Bình Định: 89,
Quảng Trị: 76,
Quảng Bình: 30
Trúng Quảng Bình185
20-09Đà Nẵng: 10,
Khánh Hòa: 58
Trượt119
19-09Đắc Lắc: 95,
Quảng Nam: 89
Trượt237
18-09TT Huế: 43,
Phú Yên: 15
Trúng Phú Yên90
17-09TT Huế: 49,
Kon Tum: 28,
Khánh Hòa: 32
Trượt175
16-09Đà Nẵng: 01,
Quảng Ngãi: 64,
Đắc Nông: 21
Trúng Đà Nẵng73
15-09Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 70
Trúng Gia Lai64
14-09Bình Định: 77,
Quảng Trị: 73,
Quảng Bình: 76
Trúng Quảng Bình201
13-09Đà Nẵng: 82,
Khánh Hòa: 06
Trượt69
12-09Đắc Lắc: 63,
Quảng Nam: 05
Trúng Quảng Nam280
11-09TT Huế: 25,
Phú Yên: 67
Trúng TT Huế202
10-09TT Huế: 12,
Kon Tum: 27,
Khánh Hòa: 85
Trượt174
09-09Đà Nẵng: 74,
Quảng Ngãi: 92,
Đắc Nông: 75
Trúng Đà Nẵng116
08-09Gia Lai: 50,
Ninh Thuận: 15
Trượt192
07-09Bình Định: 56,
Quảng Trị: 28,
Quảng Bình: 16
Trúng Bình Định205
06-09Đà Nẵng: 25,
Khánh Hòa: 71
Trượt161
05-09Đắc Lắc: 35,
Quảng Nam: 05
Trượt111
04-09TT Huế: 73,
Phú Yên: 12
Trúng TT Huế181
03-09TT Huế: 46,
Kon Tum: 09,
Khánh Hòa: 34
Trúng Kon Tum77
02-09Đà Nẵng: 19,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 66
Trúng Đà Nẵng122
01-09Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 47
Trúng Ninh Thuận100
31-08Bình Định: 39,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 08
Trượt115
30-08Đà Nẵng: 66,
Khánh Hòa: 51
Trượt194
29-08Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 74
Trượt117
28-08TT Huế: 55,
Phú Yên: 55
Trượt147
27-08TT Huế: 23,
Kon Tum: 72,
Khánh Hòa: 85
Trúng Kon Tum178
26-08Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 96,
Đắc Nông: 95
Trượt230
25-08Gia Lai: 48,
Ninh Thuận: 83
Trượt161
24-08Bình Định: 56,
Quảng Trị: 82,
Quảng Bình: 68
Trượt160
23-08Đà Nẵng: 54,
Khánh Hòa: 14
Trượt48
22-08Đắc Lắc: 97,
Quảng Nam: 93
Trúng Quảng Nam164
21-08TT Huế: 24,
Phú Yên: 25
Trúng TT Huế120
20-08TT Huế: 11,
Kon Tum: 33,
Khánh Hòa: 32
Trúng TT Huế,
Trúng Khánh Hòa
149
19-08Đà Nẵng: 83,
Quảng Ngãi: 43,
Đắc Nông: 75
Trượt158
18-08Gia Lai: 00,
Ninh Thuận: 92
Trúng Ninh Thuận55
17-08Bình Định: 68,
Quảng Trị: 34,
Quảng Bình: 11
Trượt94
16-08Đà Nẵng: 72,
Khánh Hòa: 50
Trúng Đà Nẵng201
15-08Đắc Lắc: 44,
Quảng Nam: 48
Trúng Đắc Lắc130
14-08TT Huế: 31,
Phú Yên: 70
Trượt235
13-08TT Huế: 81,
Kon Tum: 88,
Khánh Hòa: 70
Trúng TT Huế,
Trúng Khánh Hòa
50
12-08Đà Nẵng: 77,
Quảng Ngãi: 77,
Đắc Nông: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
173
11-08Gia Lai: 70,
Ninh Thuận: 84
Trượt50
10-08Bình Định: 59,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 05
Trúng Bình Định215
09-08Đà Nẵng: 77,
Khánh Hòa: 03
Trượt182
08-08Đắc Lắc: 53,
Quảng Nam: 09
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
78
07-08TT Huế: 47,
Phú Yên: 29
Trúng Phú Yên89
06-08TT Huế: 49,
Kon Tum: 19,
Khánh Hòa: 42
Trúng TT Huế173
05-08Đà Nẵng: 09,
Quảng Ngãi: 50,
Đắc Nông: 48
Trúng Quảng Ngãi158
04-08Gia Lai: 86,
Ninh Thuận: 75
Trúng Gia Lai216
03-08Bình Định: 87,
Quảng Trị: 63,
Quảng Bình: 32
Trượt157
02-08Đà Nẵng: 18,
Khánh Hòa: 45
Trượt109
01-08Đắc Lắc: 59,
Quảng Nam: 36
Trúng Đắc Lắc96
31-07TT Huế: 76,
Phú Yên: 22
Trượt70
30-07TT Huế: 38,
Kon Tum: 79,
Khánh Hòa: 10
Trượt102
29-07Đà Nẵng: 39,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 19
Trúng Đắc Nông210
28-07Gia Lai: 16,
Ninh Thuận: 90
Trượt135
27-07Bình Định: 56,
Quảng Trị: 88,
Quảng Bình: 47
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
152
26-07Đà Nẵng: 90,
Khánh Hòa: 26
Trượt107
25-07Đắc Lắc: 58,
Quảng Nam: 52
Trượt167
24-07TT Huế: 38,
Phú Yên: 56
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
221
23-07TT Huế: 64,
Kon Tum: 67,
Khánh Hòa: 31
Trượt198
22-07Đà Nẵng: 78,
Quảng Ngãi: 41,
Đắc Nông: 50
Trúng Đà Nẵng165
21-07Gia Lai: 41,
Ninh Thuận: 34
Trượt170
20-07Bình Định: 44,
Quảng Trị: 56,
Quảng Bình: 39
Trượt184
19-07Đà Nẵng: 06,
Khánh Hòa: 35
Trượt218
18-07Đắc Lắc: 30,
Quảng Nam: 19
Trượt229
17-07TT Huế: 84,
Phú Yên: 24
Trúng Phú Yên148
16-07TT Huế: 36,
Kon Tum: 78,
Khánh Hòa: 10
Trúng Kon Tum120
15-07Đà Nẵng: 83,
Quảng Ngãi: 79,
Đắc Nông: 75
Trúng Đà Nẵng231
14-07Gia Lai: 70,
Ninh Thuận: 97
Trúng Ninh Thuận142
13-07Bình Định: 34,
Quảng Trị: 99,
Quảng Bình: 36
Trượt219
12-07Đà Nẵng: 12,
Khánh Hòa: 04
Trượt110
11-07Đắc Lắc: 86,
Quảng Nam: 67
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
106
10-07TT Huế: 66,
Phú Yên: 13
Trượt178
09-07TT Huế: 00,
Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 61
Trúng Kon Tum199
08-07Đà Nẵng: 70,
Quảng Ngãi: 40,
Đắc Nông: 45
Trúng Đà Nẵng178
07-07Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 05
Trúng Ninh Thuận251
06-07Bình Định: 48,
Quảng Trị: 16,
Quảng Bình: 91
Trúng Bình Định103
05-07Đà Nẵng: 69,
Khánh Hòa: 92
Trượt116
04-07Đắc Lắc: 13,
Quảng Nam: 68
Trượt168
03-07TT Huế: 70,
Phú Yên: 64
Trượt268
02-07TT Huế: 26,
Kon Tum: 32,
Khánh Hòa: 40
Trượt212
01-07Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 33
Trúng Đà Nẵng233
30-06Gia Lai: 84,
Ninh Thuận: 01
Trượt70
29-06Bình Định: 49,
Quảng Trị: 75,
Quảng Bình: 72
Trúng Quảng Trị114
28-06Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 61
Trúng Khánh Hòa168
27-06Đắc Lắc: 88,
Quảng Nam: 35
Trúng Quảng Nam100
26-06TT Huế: 29,
Phú Yên: 43
Trượt28
25-06TT Huế: 20,
Kon Tum: 75,
Khánh Hòa: 97
Trúng Khánh Hòa251
24-06Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 76,
Đắc Nông: 17
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
111
23-06Gia Lai: 95,
Ninh Thuận: 59
Trúng Ninh Thuận172
22-06Bình Định: 29,
Quảng Trị: 93,
Quảng Bình: 38
Trượt189
21-06Đà Nẵng: 99,
Khánh Hòa: 96
Trượt241
20-06Đắc Lắc: 97,
Quảng Nam: 51
Trượt117
19-06TT Huế: 02,
Phú Yên: 82
Trúng Phú Yên133
18-06TT Huế: 37,
Kon Tum: 87,
Khánh Hòa: 40
Trượt94
17-06Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 86,
Đắc Nông: 72
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
127
16-06Gia Lai: 96,
Ninh Thuận: 89
Trúng Ninh Thuận236
15-06Bình Định: 79,
Quảng Trị: 67,
Quảng Bình: 64
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
179
14-06Đà Nẵng: 52,
Khánh Hòa: 82
Trượt227
13-06Đắc Lắc: 31,
Quảng Nam: 25
Trượt191
12-06TT Huế: 14,
Phú Yên: 46
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
192
11-06TT Huế: 25,
Kon Tum: 23,
Khánh Hòa: 39
Trượt58
10-06Đà Nẵng: 41,
Quảng Ngãi: 61,
Đắc Nông: 63
Trúng Đà Nẵng86
09-06Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 57
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
132
08-06Bình Định: 99,
Quảng Trị: 67,
Quảng Bình: 80
Trượt162
07-06Đà Nẵng: 54,
Khánh Hòa: 56
Trúng Đà Nẵng173
06-06Đắc Lắc: 68,
Quảng Nam: 80
Trúng Đắc Lắc139
05-06TT Huế: 70,
Phú Yên: 34
Trúng TT Huế165
04-06TT Huế: 48,
Kon Tum: 06,
Khánh Hòa: 93
Trúng TT Huế127
03-06Đà Nẵng: 18,
Quảng Ngãi: 35,
Đắc Nông: 97
Trúng Quảng Ngãi213
02-06Gia Lai: 88,
Ninh Thuận: 02
Trúng Gia Lai162
01-06Bình Định: 57,
Quảng Trị: 38,
Quảng Bình: 03
Trượt130
31-05Đà Nẵng: 15,
Khánh Hòa: 29
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
99
30-05Đắc Lắc: 71,
Quảng Nam: 96
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
217
29-05TT Huế: 57,
Phú Yên: 00
Trúng Phú Yên129
28-05TT Huế: 43,
Kon Tum: 18,
Khánh Hòa: 44
Trúng TT Huế221
27-05Đà Nẵng: 73,
Quảng Ngãi: 06,
Đắc Nông: 73
Trượt199
26-05Gia Lai: 56,
Ninh Thuận: 79
Trúng Ninh Thuận111
25-05Bình Định: 05,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 84
Trúng Bình Định202
24-05Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 78
Trượt141
23-05Đắc Lắc: 76,
Quảng Nam: 77
Trúng Đắc Lắc130
22-05TT Huế: 24,
Phú Yên: 85
Trượt249
21-05TT Huế: 59,
Kon Tum: 46,
Khánh Hòa: 34
Trúng TT Huế227
20-05Đà Nẵng: 61,
Quảng Ngãi: 79,
Đắc Nông: 47
Trúng Quảng Ngãi189
19-05Gia Lai: 44,
Ninh Thuận: 71
Trượt38
18-05Bình Định: 46,
Quảng Trị: 05,
Quảng Bình: 70
Trượt186
17-05Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 08
Trượt217
16-05Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 37
Trượt89
15-05TT Huế: 37,
Phú Yên: 09
Trượt179
14-05TT Huế: 17,
Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 37
Trượt183
13-05Đà Nẵng: 98,
Quảng Ngãi: 09,
Đắc Nông: 40
Trúng Đắc Nông85
12-05Gia Lai: 87,
Ninh Thuận: 93
Trúng Ninh Thuận183
11-05Bình Định: 99,
Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 04
Trúng Quảng Bình86
10-05Đà Nẵng: 62,
Khánh Hòa: 73
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
126
09-05Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 69
Trúng Đắc Lắc207
08-05TT Huế: 17,
Phú Yên: 80
Trúng Phú Yên163
07-05TT Huế: 68,
Kon Tum: 50,
Khánh Hòa: 87
Trúng Kon Tum131
06-05Đà Nẵng: 84,
Quảng Ngãi: 73,
Đắc Nông: 01
Trượt148
05-05Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 77
Trượt114
04-05Bình Định: 30,
Quảng Trị: 45,
Quảng Bình: 16
Trúng Bình Định48
03-05Đà Nẵng: 07,
Khánh Hòa: 02
Trượt122
02-05Đắc Lắc: 35,
Quảng Nam: 74
Trượt164
01-05TT Huế: 79,
Phú Yên: 28
Trượt205
30-04TT Huế: 85,
Kon Tum: 37,
Khánh Hòa: 21
Trúng Khánh Hòa162
29-04Đà Nẵng: 64,
Quảng Ngãi: 27,
Đắc Nông: 88
Trúng Đà Nẵng194
28-04Gia Lai: 01,
Ninh Thuận: 66
Trúng Ninh Thuận145
27-04Bình Định: 90,
Quảng Trị: 47,
Quảng Bình: 79
Trúng Quảng Trị149
26-04Đà Nẵng: 48,
Khánh Hòa: 94
Trượt156
25-04Đắc Lắc: 40,
Quảng Nam: 87
Trượt132
24-04TT Huế: 74,
Phú Yên: 19
Trượt81
23-04TT Huế: 63,
Kon Tum: 91,
Khánh Hòa: 39
Trúng Khánh Hòa196

SoiSoDe.com Soi Đề Ăn Chắc 100% – Số Chuẩn Nhất – Chính Xác Nhất

DÀN LÔ 4 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC

Dàn Lô 4 số MBĐây là dịch vụ VIP của chúng tôi, DÀN LÔ 4 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC chơi trong ngày hôm nay đẹp và chính xác 80% đến 85%.Dàn Lô 4 số MB

 Khi nạp thẻ DÀN LÔ 4 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC sẽ hiện ra 1 lần duy nhất nên bạn hãy chờ đợi và nhìn thật kỹ nhé

Dàn Lô 4 số MBCác bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.Dàn Lô 4 số MB

Có thể nạp cộng dồn Hỗ trợ : Viettel

Đọc kỹ Quy Định trước khi chơi

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

Dàn lô 4 con: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
24-09
24-0987,30,28,99Ăn 4/4264
23-0975,42,92,40Ăn 4/4243
22-0903,07,49,15Ăn 4/4225
21-0938,23,46,16Ăn 1/4232
20-0938,07,72,58Ăn 1/4259
19-0968,20,43,29Trượt246
18-0970,81,96,16Trượt295
17-0975,65,35,66Ăn 4/4281
16-0969,07,46,04Ăn 2/4285
15-0999,62,40,75Ăn 2/4238
14-0976,54,56,96Ăn 4/4283
13-0985,21,62,60Ăn 2/4219
12-0958,39,64,29Ăn 3/4278
11-0902,98,17,62Ăn 3/4240
10-0910,38,14,13Ăn 2/4248
09-0914,69,13,49Ăn 4/4241
08-0987,83,73,21Ăn 4/4240
07-0919,53,84,66Ăn 1/4285
06-0925,04,16,86Ăn 4/4295
05-0996,17,72,49Ăn 3/4273
04-0990,82,60,22Ăn 3/4259
03-0909,98,52,29Trượt298
02-0986,76,48,14Ăn 4/4233
01-0908,64,31,54Ăn 3/4233
31-0862,98,22,66Ăn 2/4271
30-0813,01,76,32Trượt258
29-0827,20,71,46Ăn 2/4271
28-0892,70,08,39Ăn 3/4238
27-0804,74,46,10Ăn 4/4285
26-0859,76,97,87Ăn 4/4248
25-0823,43,44,96Ăn 3/4247
24-0866,16,70,04Ăn 4/4214
23-0896,02,63,50Ăn 2/4250
22-0815,29,36,83Ăn 3/4246
21-0886,18,19,02Ăn 3/4232
20-0892,30,12,49Ăn 3/4235
19-0871,34,49,76Ăn 3/4257
18-0882,25,05,84Ăn 3/4246
17-0806,52,89,37Trượt267
16-0874,88,31,19Ăn 2/4270
15-0834,43,45,88Ăn 2/4289
14-0861,51,28,55Trượt295
13-0848,55,09,27Ăn 2/4286
12-0865,82,63,32Ăn 3/4281
11-0842,97,16,86Trượt286
10-0871,31,67,03Ăn 3/4257
09-0889,00,60,46Ăn 3/4260
08-0886,66,80,78Ăn 4/4287
07-0867,59,27,41Ăn 4/4216
06-0838,20,22,83Ăn 4/4294
05-0875,90,92,55Ăn 2/4299
04-0838,39,86,14Ăn 2/4245
03-0853,72,73,67Ăn 4/4222
02-0888,37,64,52Ăn 2/4266
01-0815,56,42,43Trượt272
31-0761,90,06,02Ăn 4/4216
30-0726,24,41,17Ăn 2/4266
29-0769,46,03,57Ăn 2/4294
28-0751,59,99,40Trượt212
27-0722,43,08,90Ăn 4/4266
26-0725,12,56,10Ăn 1/4211
25-0727,64,62,60Ăn 3/4276
24-0726,58,46,22Ăn 2/4295
23-0746,66,42,70Ăn 2/4268
22-0769,80,52,46Ăn 3/4213
21-0718,20,83,40Ăn 2/4212
20-0777,08,89,15Ăn 3/4241
19-0720,43,60,39Ăn 3/4228
18-0741,74,66,21Ăn 3/4233
17-0795,13,90,55Ăn 3/4232
16-0717,47,68,14Ăn 2/4242
15-0735,90,21,04Ăn 2/4222
14-0700,04,28,43Ăn 4/4234
13-0702,91,63,01Ăn 4/4288
12-0782,28,61,32Ăn 2/4276
11-0765,36,39,11Ăn 3/4219
10-0733,30,07,43Ăn 3/4251
09-0790,71,76,72Ăn 2/4280
08-0723,77,60,32Ăn 1/4285
07-0740,55,19,46Ăn 4/4298
06-0746,36,85,48Ăn 3/4235
05-0786,32,39,08Ăn 2/4255
04-0709,20,97,70Ăn 4/4290
03-0787,63,37,91Trượt284
02-0795,02,99,23Ăn 4/4245
01-0718,73,78,46Ăn 4/4251
30-0626,69,66,94Ăn 2/4258
29-0681,37,13,64Ăn 1/4247
28-0617,90,30,18Ăn 2/4240
27-0679,71,00,32Ăn 2/4234
26-0630,50,97,99Ăn 3/4296
25-0686,39,56,48Ăn 1/4284
24-0654,03,18,32Ăn 3/4276
23-0641,87,96,42Ăn 3/4264
22-0674,90,61,96Trượt252
21-0611,90,02,04Ăn 4/4239
20-0683,15,68,95Ăn 3/4252
19-0626,05,51,29Ăn 1/4244
18-0619,92,51,53Ăn 4/4257
17-0649,68,62,03Ăn 3/4264
16-0635,17,72,50Ăn 2/4298
15-0663,44,04,30Ăn 3/4231
14-0611,24,66,43Ăn 2/4292
13-0681,80,78,47Ăn 3/4299
12-0673,37,42,41Ăn 3/4280
11-0660,12,81,85Ăn 1/4289
10-0652,80,94,81Ăn 2/4222
09-0658,50,14,46Ăn 1/4297
08-0640,02,50,95Trượt242
07-0663,08,85,56Ăn 2/4261
06-0658,20,47,86Ăn 4/4217
05-0624,97,20,40Ăn 1/4235
04-0609,89,82,54Ăn 2/4273
03-0623,96,34,38Trượt215
02-0608,05,60,55Ăn 3/4280
01-0644,05,00,17Ăn 2/4225
31-0587,37,11,20Ăn 1/4222
30-0554,61,85,46Ăn 3/4216
29-0567,21,53,15Ăn 4/4218
28-0526,16,83,28Ăn 3/4244
27-0511,90,37,12Ăn 2/4228
26-0547,91,03,31Ăn 4/4287
25-0596,21,32,67Ăn 4/4281
24-0565,29,64,94Ăn 2/4217
23-0516,39,30,07Ăn 3/4226
22-0559,43,09,54Ăn 4/4228
21-0529,32,20,18Ăn 1/4253
20-0574,62,83,01Ăn 4/4211
19-0581,57,71,15Ăn 3/4235
18-0554,37,16,82Ăn 4/4219
17-0536,49,13,91Ăn 3/4267
16-0582,24,99,79Ăn 3/4256
15-0521,45,80,40Ăn 1/4240
14-0579,54,05,93Ăn 2/4224
13-0520,05,72,44Ăn 2/4249
12-0565,81,76,50Ăn 4/4216
11-0558,22,64,80Ăn 3/4219
10-0577,46,35,01Ăn 2/4261
09-0523,42,49,37Ăn 2/4291
08-0504,61,62,30Ăn 2/4243
07-0514,21,42,13Ăn 3/4242
06-0543,27,25,03Ăn 2/4211
05-0532,92,90,85Ăn 2/4258
04-0567,53,49,24Ăn 4/4278
03-0541,95,76,30Ăn 2/4256
02-0502,77,81,08Ăn 4/4290
01-0591,88,83,71Ăn 3/4280
30-0409,06,70,84Ăn 3/4230
29-0498,06,82,35Ăn 4/4271
28-0408,83,98,85Ăn 2/4263
27-0450,18,02,12Ăn 2/4227
26-0487,74,41,68Ăn 3/4234
25-0493,44,15,73Ăn 3/4299
24-0481,03,27,99Ăn 2/4237
23-0461,42,16,71Ăn 3/4277

SoiSoDe.com Soi Đề Ăn Chắc 100% – Số Chuẩn Nhất – Chính Xác Nhất

BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC

Bạn là người đang muốn tìm BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC đẹp nhất . Bạn chưa biết đánh con gì để trúng hôm nay, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn

BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮCCầu BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮCBẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC

Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile, Megacard, Vcard….

Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00 (mỗi ngày).

Có thể nạp cộng dồn, bao nhiêu cái nạp bấy nhiêu lần

Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ BẠCH THỦ LÔ hiện ra nhé!

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.

Bạch thủ lô kép: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
24-09
24-0966Trúng157
23-0922Trúng261
22-0900Trúng51
21-0966Trúng240
20-0922Trúng242
19-0955Trúng268
18-0999Trượt81
17-0933Trúng95
16-0900Trúng230
15-0900Trúng298
14-0922Trúng232
13-0911Trúng82
12-0922Trượt166
11-0900Trúng62
10-0900Trúng298
09-0988Trúng289
08-0955Trúng164
07-0977Trúng273
06-0999Trượt54
05-0955Trúng193
04-0933Trượt69
03-0900Trúng75
02-0911Trượt67
01-0999Trúng91
31-0866Trúng152
30-0877Trượt35
29-0877Trúng285
28-0800Trúng130
27-0844Trúng247
26-0822Trúng235
25-0822Trúng69
24-0866Trúng56
23-0800Trúng148
22-0888Trúng83
21-0800Trúng96
20-0800Trúng37
19-0833Trúng294
18-0855Trúng72
17-0877Trúng252
16-0855Trúng174
15-0877Trúng178
14-0811Trúng43
13-0866Trượt31
12-0866Trượt250
11-0899Trúng282
10-0899Trúng156
09-0800Trúng50
08-0866Trúng251
07-0833Trượt263
06-0855Trúng170
05-0833Trúng58
04-0877Trúng30
03-0888Trúng75
02-0855Trúng182
01-0899Trượt130
31-0766Trượt145
30-0733Trúng244
29-0711Trượt87
28-0722Trúng48
27-0722Trúng293
26-0700Trúng193
25-0766Trúng190
24-0766Trúng253
23-0744Trúng80
22-0733Trúng157
21-0744Trúng98
20-0799Trượt291
19-0766Trúng266
18-0733Trúng241
17-0722Trúng236
16-0788Trúng295
15-0711Trúng32
14-0799Trúng92
13-0766Trúng80
12-0744Trúng288
11-0733Trượt170
10-0722Trúng252
09-0722Trúng194
08-0766Trượt53
07-0755Trúng265
06-0766Trúng164
05-0744Trúng185
04-0722Trượt137
03-0766Trượt269
02-0799Trúng161
01-0722Trúng295
30-0622Trúng49
29-0699Trúng88
28-0644Trượt286
27-0644Trúng136
26-0655Trúng172
25-0655Trúng236
24-0633Trúng76
23-0699Trúng290
22-0644Trúng167
21-0699Trượt241
20-0688Trúng148
19-0699Trúng160
18-0699Trúng257
17-0688Trúng69
16-0622Trúng284
15-0600Trúng245
14-0611Trúng252
13-0644Trúng85
12-0611Trúng266
11-0633Trượt62
10-0633Trúng166
09-0688Trúng245
08-0644Trúng71
07-0699Trượt241
06-0622Trúng175
05-0644Trúng49
04-0655Trúng38
03-0699Trúng53
02-0655Trúng251
01-0600Trúng158
31-0544Trúng186
30-0533Trúng80
29-0522Trượt58
28-0522Trượt193
27-0544Trúng257
26-0555Trúng182
25-0555Trượt290
24-0566Trúng294
23-0566Trúng236
22-0511Trượt70
21-0566Trúng196
20-0577Trúng82
19-0533Trúng186
18-0599Trúng57
17-0500Trúng162
16-0599Trúng256
15-0544Trúng286
14-0599Trúng42
13-0522Trúng297
12-0544Trúng54
11-0588Trúng136
10-0577Trượt90
09-0588Trúng62
08-0500Trúng282
07-0599Trúng99
06-0599Trượt52
05-0555Trúng244
04-0522Trúng165
03-0555Trúng51
02-0577Trúng234
01-0522Trúng170
30-0411Trúng187
29-0455Trúng248
28-0400Trúng151
27-0455Trúng78
26-0422Trúng46
25-0488Trúng170
24-0444Trượt289
23-0488Trúng33

BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮCSoiSoDe.com Soi Đề Ăn Chắc 100% – Số Chuẩn Nhất – Chính Xác NhấtBẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB SIÊU CHUẨN – Ẵm Trọn Tiền Chủ Lô Nay

Đề Đầu Đuôi MBĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB SIÊU CHUẨN – Ẵm Trọn Tiền Chủ Lô Nay

Đề Đầu Đuôi MB Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.

Cầu ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB SIÊU CHUẨN

Đề Đầu Đuôi MB Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h00 (mỗi ngày)

Đề Đầu Đuôi MB Có thể nạp cộng dồn, bao nhiêu cái nạp bấy nhiêu lần

Đề Đầu Đuôi MB Mạng thẻ cào: VietteL

Đề Đầu Đuôi MBQuý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

Đề đầu đuôi: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
24-09
24-09Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 798
23-09Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2171
22-09Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 461
21-09Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng Đề71
20-09Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt274
19-09Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2165
18-09Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4266
17-09Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5281
16-09Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề70
15-09Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2269
14-09Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2281
13-09Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0255
12-09Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt260
11-09Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6287
10-09Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0289
09-09Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 5166
08-09Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7298
07-09Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt83
06-09Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6151
05-09Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 650
04-09Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 154
03-09Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Đề62
02-09Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng Đề193
01-09Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7177
31-08Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt267
30-08Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt183
29-08Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 892
28-08Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 566
27-08Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 852
26-08Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5281
25-08Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng Đề178
24-08Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3172
23-08Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề195
22-08Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề50
21-08Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 293
20-08Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng Đề183
19-08Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Đề84
18-08Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 785
17-08Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6257
16-08Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 180
15-08Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng Đề277
14-08Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 961
13-08Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng Đề158
12-08Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 890
11-08Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt173
10-08Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề165
09-08Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng Đề298
08-08Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng Đề257
07-08Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 787
06-08Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3194
05-08Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt269
04-08Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng Đề264
03-08Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8176
02-08Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 755
01-08Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 099
31-07Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề151
30-07Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng Đề251
29-07Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8193
28-07Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5288
27-07Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt154
26-07Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề90
25-07Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đề196
24-07Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4289
23-07Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 271
22-07Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 390
21-07Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4188
20-07Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8251
19-07Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng Đề188
18-07Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 085
17-07Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 058
16-07Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5161
15-07Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề70
14-07Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 656
13-07Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 059
12-07Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề96
11-07Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng Đề53
10-07Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 253
09-07Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng Đề253
08-07Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5185
07-07Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng Đề80
06-07Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề252
05-07Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 962
04-07Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề91
03-07Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4157
02-07Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đầu 2265
01-07Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 465
30-06Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1181
29-06Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng Đề57
28-06Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5159
27-06Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt90
26-06Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề286
25-06Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 3155
24-06Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7171
23-06Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề150
22-06Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6251
21-06Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4170
20-06Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3191
19-06Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 595
18-06Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1177
17-06Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 151
16-06Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3257
15-06Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề258
14-06Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4265
13-06Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1153
12-06Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt176
11-06Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 651
10-06Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề56
09-06Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng Đề190
08-06Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt68
07-06Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 794
06-06Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7275
05-06Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt290
04-06Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8193
03-06Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Đề172
02-06Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6151
01-06Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1285
31-05Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1294
30-05Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề65
29-05Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7158
28-05Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 998
27-05Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 782
26-05Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1194
25-05Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1272
24-05Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 681
23-05Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7150
22-05Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5268
21-05Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7178
20-05Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2297
19-05Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 166
18-05Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2270
17-05Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 979
16-05Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1158
15-05Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt283
14-05Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng Đề81
13-05Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề66
12-05Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2273
11-05Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 453
10-05Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6291
09-05Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6156
08-05Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 197
07-05Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 089
06-05Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề63
05-05Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7171
04-05Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1275
03-05Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng Đề274
02-05Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5196
01-05Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 295
30-04Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt73
29-04Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 391
28-04Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6158
27-04Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5287
26-04Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5162
25-04Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8275
24-04Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5180
23-04Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9192

Đề Đầu Đuôi MBSoiSoDe.com Soi Đề Ăn Chắc 100% – Số Chuẩn Nhất – Chính Xác NhấtĐề Đầu Đuôi MB

4 CON BA CÀNG MIỀN BẮC

4 CON BA CÀNG MIỀN BẮC Chào mừng bạn đến với trang SOI CẦU MIỀN BẮC của chúng tôi, sau đây chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách nhận cầu 4 CON BA CÀNG MIỀN BẮC mỗi ngày với độ chuẩn xác cao.

4 CON BA CÀNG MIỀN BẮC4 CON BA CÀNG MIỀN BẮC VIP4 CON BA CÀNG MIỀN BẮC

Có thể nạp cộng dồn

Hỗ trợ : Viettel

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

Dàn 4 con ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
24-09
24-09402,560,990,725Trượt140
23-09382,922,726,740Trúng 922170
22-09351,846,311,148Trượt175
21-09889,952,566,901Trúng 566171
20-09355,984,712,940Trượt162
19-09160,922,369,283Trượt167
18-09725,448,779,489Trượt105
17-09257,805,738,381Trượt199
16-09504,080,302,613Trượt122
15-09217,533,093,813Trượt132
14-09350,592,931,948Trượt167
13-09591,107,994,855Trượt130
12-09473,902,405,132Trúng 132106
11-09365,059,457,431Trượt145
10-09945,939,669,613Trượt157
09-09068,252,338,712Trúng 252151
08-09306,242,400,676Trúng 676193
07-09366,600,632,866Trượt164
06-09632,290,269,378Trúng 269155
05-09367,655,433,050Trúng 367108
04-09470,449,805,884Trượt166
03-09298,543,619,197Trượt189
02-09833,064,671,848Trượt199
01-09818,784,820,229Trượt152
31-08047,852,878,914Trượt154
30-08606,383,234,396Trượt110
29-08462,253,224,183Trượt193
28-08557,839,305,348Trượt191
27-08840,757,269,249Trượt179
26-08971,958,359,679Trúng 958103
25-08137,682,344,663Trượt165
24-08599,672,807,597Trượt106
23-08853,870,307,893Trượt128
22-08530,562,247,812Trượt109
21-08079,068,871,162Trượt183
20-08564,770,177,127Trượt108
19-08774,830,812,784Trúng 830130
18-08887,222,545,457Trúng 887110
17-08046,853,186,788Trúng 186176
16-08254,162,019,443Trúng 019118
15-08557,333,128,090Trượt143
14-08150,123,097,429Trượt117
13-08878,581,414,638Trượt144
12-08810,753,295,344Trượt171
11-08728,930,873,917Trượt169
10-08467,773,147,102Trúng 102172
09-08564,261,372,006Trúng 261137
08-08415,540,472,691Trượt164
07-08030,554,062,627Trượt142
06-08834,462,440,367Trượt143
05-08710,066,567,309Trúng 710182
04-08997,099,002,177Trúng 177168
03-08748,234,886,183Trượt193
02-08490,156,137,808Trúng 137100
01-08690,973,603,907Trượt155
31-07428,526,615,932Trúng 615174
30-07143,639,031,279Trượt121
29-07677,109,939,074Trượt102
28-07024,281,286,915Trúng 915194
27-07894,848,171,774Trúng 171115
26-07546,820,190,555Trượt121
25-07452,410,441,380Trượt158
24-07803,524,234,106Trượt176
23-07147,032,958,484Trượt168
22-07047,953,856,198Trượt193
21-07050,210,735,944Trúng 944131
20-07890,326,286,528Trúng 286164
19-07046,268,834,769Trượt112
18-07080,462,737,693Trúng 080110
17-07657,208,649,629Trượt106
16-07033,525,781,002Trượt192
15-07496,867,785,477Trượt127
14-07289,668,727,791Trúng 668196
13-07625,827,888,768Trượt169
12-07253,257,950,243Trượt127
11-07631,982,176,258Trúng 631106
10-07532,759,392,231Trượt149
09-07993,962,834,408Trúng 408108
08-07215,290,498,765Trúng 215197
07-07634,251,795,515Trượt110
06-07005,909,247,095Trượt199
05-07145,285,987,462Trượt160
04-07883,462,243,122Trúng 883160
03-07894,471,048,557Trúng 894136
02-07135,871,030,105Trượt100
01-07735,746,553,992Trúng 746152
30-06066,025,519,851Trúng 851105
29-06345,988,733,973Trượt110
28-06146,470,386,573Trượt128
27-06777,276,087,365Trượt129
26-06090,786,137,247Trượt127
25-06364,345,634,429Trúng 634164
24-06010,265,627,130Trượt146
23-06923,396,468,535Trượt143
22-06612,195,856,706Trượt150
21-06027,534,837,901Trúng 534121
20-06422,314,232,228Trúng 232179
19-06205,915,849,822Trúng 915188
18-06003,730,106,486Trượt171
17-06869,361,198,323Trúng 361105
16-06176,614,100,902Trượt166
15-06904,805,263,147Trúng 904191
14-06099,373,225,616Trượt174
13-06186,520,661,860Trúng 661113
12-06215,297,442,642Trúng 442197
11-06005,132,377,860Trượt164
10-06862,994,158,503Trượt134
09-06687,630,636,288Trúng 288135
08-06190,863,897,700Trượt116
07-06950,160,574,505Trượt171
06-06396,537,993,079Trúng 079166
05-06985,234,858,073Trượt145
04-06837,949,612,230Trượt104
03-06607,517,862,555Trượt180
02-06752,963,756,052Trúng 963105
01-06701,750,078,339Trượt163
31-05961,756,345,638Trúng 961160
30-05940,644,158,029Trượt169
29-05550,028,796,833Trượt152
28-05459,979,709,572Trúng 459139
27-05538,197,477,011Trượt167
26-05820,695,084,133Trượt148
25-05770,319,781,737Trúng 319104
24-05966,548,718,158Trúng 966140
23-05287,529,927,972Trúng 972107
22-05754,916,170,434Trúng 754167
21-05420,619,283,910Trượt192
20-05989,102,452,461Trúng 452163
19-05333,532,996,317Trúng 317197
18-05154,470,063,632Trúng 632149
17-05031,409,947,339Trượt191
16-05105,449,101,255Trượt132
15-05606,691,913,142Trượt147
14-05045,269,277,634Trượt192
13-05762,995,620,573Trượt126
12-05909,294,655,686Trượt111
11-05525,114,020,761Trượt104
10-05224,890,654,182Trượt147
09-05122,294,471,741Trượt194
08-05188,611,934,523Trượt130
07-05966,031,690,443Trượt138
06-05239,389,676,692Trượt127
05-05403,842,206,377Trượt174
04-05918,692,298,057Trúng 918129
03-05504,924,718,576Trúng 576177
02-05644,166,771,647Trượt170
01-05806,619,224,511Trượt181
30-04715,736,278,199Trượt149
29-04639,187,031,877Trúng 639186
28-04232,498,826,373Trượt137
27-04661,216,320,922Trượt117
26-04016,746,825,865Trượt121
25-04101,440,609,558Trượt130
24-04307,105,520,566Trúng 105192
23-04964,109,384,240Trượt119

4 CON BA CÀNG MIỀN BẮCSoiSoDe.com Soi Đề Ăn Chắc 100% – Số Chuẩn Nhất – Chính Xác Nhất4 CON BA CÀNG MIỀN BẮC

DÀN LÔ XIÊN 2 MIỀN BẮC

Dàn Lô Xiên 2 Miền BắcDÀN LÔ Xiên 2 MB SUPPER VIP Ăn Chắc 100% nay

★ BẠN HÃY NHỚ – TIỀN NÀO CỦA ĐẤY – GIÁ CAO BỞI VÌ CẦU CỰC CHUẨN – NẾU GIÁ RẺ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG BÁN – 1 LÀ MẤT THỚ CỦA CHÚNG TÔI – 2 LÀ NẾU BÁN RẺ THÀ RẰNG CHÚNG TÔI ĐỂ BÁN CHO ÍT KHÁCH VÀ TỰ ĐÁNH TỰ ĂN – VẬY THÔI

Dàn Lô Xiên 2 Miền Bắc Nếu bạn muốn ăn to DÀN LÔ Xiên 2 MB hôm nay thì đừng bỏ qua các cầu đẹp chính xác tuyệt đối.

Với phương châm “Chơi là thắng Đánh là trúng”. 

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ soi cầu uy tín chuẩn xác có 1-0-2 với mức phí hợp lý và đảm bảo tỷ lệ trúng cao.

Dàn Lô Xiên 2 Miền BắcChúng tôi đã tạo nên các dịch vụ soi cầu DÀN LÔ Xiên 2 MB do đội ngũ chuyên gia hàng đầu.

Giày công nghiên cứu bằng những phương pháp mới nhất tối ưu nhất. Nhằm mục đích giúp các bạn chơi lô chơi đề tìm ra những cầu lô cầu đề đẹp nhất chính xác nhất!

Mỗi ngày chúng tôi cho bạn 1 cơ hội, tại sao bạn vẫn lại chọn cách soi cầu lạc hậu và có nhiều rủi ro.

Chúng tôi có SỐ CHUẨN – CẦU VIP – CHẮC ĂN – CHẮC THẮNG. Hãy đến ngay với chúng tôi!

Dàn Lô Xiên 2 Miền BắcTự hào là caudevipmb.com trang cung cấp số DÀN LÔ Xiên 2 MB đẹp chuẩn nhất đáng tin cậy nhất với tỷ lễ ăn cao nhất .

Cầu đã được phân tích và nghiên cứu kỹ lưỡng đảm bảo “UY TÍN – CHẤT LƯỢNG” nên các bạn hoàn toàn yên tâm.

Hãy tham gia và lấy số ngay từ bây giờ để

★ Cầu của chúng tôi được sàng lọc rất kỹ các con số dựa trên thống kê theo dõi của cả 1 năm.

Chúng tôi đảm bảo với các bạn rằng khi chơi DÀN LÔ Xiên 2 MB  trúng là trúng, trượt là trượt. Không có chuyện làm ăn thiếu chính xác như các web hiện nay vì mỗi giải chơi có rất nhiều người chơi.

Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.

Trong Tuần cầu có thể gãy 1-2 lần nhưng anh e đừng nản trí nhé. Kiên Trì Tiền Sẽ Về Nhé!!

DÀN LÔ XIÊN 2 MIỀN BẮC Số Ăn Chắc Hôm Nay

 Các bạn sẽ nhận được số từ 08h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

Lô xiên 2: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
24-09
24-0951,39Trúng259
23-0992,32Trúng141
22-0949,83Trúng166
21-0992,04Trúng222
20-0991,33Trúng26
19-0971,11Trượt162
18-0904,44Trúng266
17-0905,96Trượt28
16-0982,24Trúng52
15-0900,33Trúng134
14-0902,48Trượt33
13-0976,40Trúng156
12-0996,97Trượt153
11-0952,81Trúng46
10-0996,84Trượt143
09-0941,78Trượt120
08-0906,74Trượt164
07-0903,48Trúng59
06-0986,59Trúng247
05-0920,52Trượt21
04-0976,71Trượt152
03-0921,43Trúng40
02-0991,42Trúng264
01-0996,60Trượt229
31-0811,40Trúng34
30-0856,04Trượt36
29-0805,63Trượt137
28-0865,73Trúng239
27-0856,51Trượt238
26-0815,96Trúng147
25-0808,30Trúng148
24-0886,97Trượt39
23-0868,71Trúng243
22-0885,28Trượt144
21-0882,76Trúng259
20-0812,61Trúng157
19-0854,53Trượt32
18-0807,94Trượt38
17-0883,20Trúng164
16-0878,92Trúng127
15-0862,22Trúng139
14-0819,43Trượt23
13-0870,48Trúng238
12-0891,31Trúng269
11-0835,60Trượt156
10-0880,09Trúng257
09-0848,08Trượt64
08-0801,82Trượt221
07-0834,59Trúng130
06-0862,22Trúng228
05-0884,46Trượt33
04-0866,47Trúng261
03-0851,02Trúng255
02-0812,80Trúng221
01-0890,21Trúng49
31-0765,52Trúng55
30-0706,30Trượt35
29-0763,88Trúng159
28-0734,67Trúng249
27-0752,09Trượt224
26-0737,07Trượt25
25-0751,02Trượt167
24-0759,53Trúng221
23-0782,23Trượt236
22-0764,50Trượt262
21-0767,77Trúng134
20-0704,09Trượt37
19-0702,53Trúng29
18-0724,05Trượt241
17-0752,04Trúng131
16-0709,58Trượt261
15-0793,53Trúng153
14-0704,59Trượt242
13-0770,13Trượt121
12-0710,85Trúng124
11-0750,83Trúng139
10-0731,88Trúng244
09-0790,66Trượt32
08-0777,66Trượt226
07-0711,60Trượt30
06-0795,28Trúng143
05-0740,57Trượt43
04-0797,31Trúng31
03-0754,01Trúng258
02-0703,53Trượt262
01-0765,14Trượt48
30-0691,79Trúng61
29-0692,17Trúng269
28-0673,93Trượt229
27-0613,92Trúng265
26-0691,03Trượt235
25-0681,87Trúng69
24-0611,12Trượt162
23-0661,28Trượt242
22-0669,82Trúng264
21-0663,57Trượt20
20-0668,20Trượt245
19-0671,52Trúng264
18-0672,75Trúng142
17-0645,95Trúng154
16-0608,88Trúng234
15-0606,63Trúng242
14-0691,37Trúng51
13-0670,90Trượt242
12-0634,97Trúng129
11-0673,68Trúng247
10-0622,15Trượt150
09-0636,02Trượt250
08-0677,31Trúng236
07-0671,05Trượt65
06-0678,84Trượt40
05-0692,46Trúng257
04-0684,00Trúng139
03-0640,08Trúng54
02-0642,63Trúng265
01-0672,05Trượt27
31-0579,60Trúng253
30-0573,58Trượt68
29-0594,14Trượt167
28-0532,85Trúng31
27-0566,99Trượt27
26-0522,04Trượt26
25-0570,34Trượt140
24-0554,73Trúng148
23-0539,75Trượt259
22-0519,92Trúng157
21-0540,41Trúng137
20-0562,74Trúng134
19-0533,50Trúng45
18-0570,32Trúng44
17-0550,60Trượt250
16-0557,74Trượt23
15-0505,02Trúng66
14-0551,34Trượt136
13-0515,21Trúng151
12-0582,48Trượt28
11-0538,40Trúng59
10-0543,59Trúng123
09-0569,64Trượt64
08-0573,20Trượt58
07-0531,86Trúng129
06-0535,60Trúng236
05-0578,27Trúng267
04-0568,92Trượt159
03-0500,41Trúng144
02-0552,44Trúng35
01-0544,05Trượt42
30-0486,50Trúng122
29-0478,88Trượt38
28-0470,85Trúng49
27-0486,55Trúng242
26-0480,64Trượt248
25-0460,57Trượt269
24-0475,49Trượt122
23-0476,35Trúng43

SoiSoDe.com Soi Đề Ăn Chắc 100% – Số Chuẩn Nhất – Chính Xác Nhất

Thông tin về Thống kê DÀN LÔ Xiên 2 MB, 3 cặp loto cùng về Xổ số miền Bắc

DÀN LÔ Xiên 2 MB cùng về, 3 cặp loto cùng về một lúc trên bảng kết quả xổ số thường được người chơi xổ số gọi với cái tên ngắn gọn hơn là Loto Xiên 2, Loto Xiên 3.

Đây là hình thức thống kê lại các cặp loto cùng về Xổ số miền Bắc (SXMB, XS Miền Bắc) ngày hôm nay, ngày mai và các ngày trong tuần, để người chơi dễ dàng theo dõi bộ loto cùng về 1 lúc có lần xuất hiện nhiều hay ít.

Kết quả 2 cặp loto, 3 cặp loto cùng về Xổ số miền Bắc được thống kê dựa trên các kết quả xổ số trước đó.

Hình thức thống kê này chỉ mang tính THAM KHẢO và không có bất kỳ căn cứ nào đảm bảo rằng người chơi sẽ trúng xổ số.

Mỗi kỳ quay số mở thưởng xổ số kiến thiết đều là một sự kiện độc lập và được quay số ngẫu nhiên, không có bất kỳ một xu hướng cụ thể nào để đoán định được.

Do đó, kết quả của mỗi kỳ quay số mở thưởng xổ số phụ thuộc hoàn toàn vào may mắn của người chơi. KHUYẾN CÁO người chơi không tham gia các trò chơi biến tướng từ xổ số, vi phạm pháp luật Việt Nam.

Chúc các bạn MAY MẮN!

 

Dự Đoán GIẢI 8 MIỀN NAM Chính Xác Ăn Chắc

Giải 8 Miền NamDự Đoán GIẢI 8 MIỀN NAM Chính Xác Ăn ChắcGiải 8 Miền Nam

Đây là dịch vụ VIP của chúng tôi, để sử dụng bạn cần nạp thẻ cào 400.000 VND để có GIẢI 8 MIỀN NAM chơi trong ngày hôm nay đẹp và chính xác 80% đến 95%.

Lưu ý: Khi nạp thẻ GIẢI 8 MIỀN NAM sẽ hiện ra 1 lần duy nhất nên bạn hãy chờ đợi và nhìn thật kỹ nhé

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 16h00.

Có thể nạp cộng dồn

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Đọc kỹ Quy Định trước khi chơi

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

Giải Tám Miền Nam Víp: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
24-09
24-09Tiền Giang: 25,
Kiên Giang: 00,
Lâm Đồng: 93
Trúng Kiên Giang,
Trúng Lâm Đồng
220
23-09TP.HCM: 51,
Long An: 67,
Bình Phước: 15,
Hậu Giang: 31
Trúng TP.HCM,
Trúng Long An
181
22-09Vĩnh Long: 17,
Bình Dương: 49,
Trà Vinh: 87
Trúng Vĩnh Long175
21-09Tây Ninh: 67,
An Giang: 43,
Bình Thuận: 11
Trúng An Giang184
20-09Đồng Nai: 43,
Cần Thơ: 98,
Sóc Trăng: 94
Trúng Cần Thơ188
19-09Bến Tre: 31,
Vũng Tàu: 57,
Bạc Liêu: 81
Trúng Bạc Liêu252
18-09TP.HCM: 57,
Đồng Tháp: 74,
Cà Mau: 41
Trúng TP.HCM,
Trúng Đồng Tháp
191
17-09Tiền Giang: 53,
Kiên Giang: 28,
Lâm Đồng: 27
Trúng Lâm Đồng202
16-09TP.HCM: 51,
Long An: 30,
Bình Phước: 15,
Hậu Giang: 18
Trúng TP.HCM199
15-09Vĩnh Long: 65,
Bình Dương: 16,
Trà Vinh: 91
Trúng Bình Dương191
14-09Tây Ninh: 11,
An Giang: 67,
Bình Thuận: 97
Trúng Bình Thuận206
13-09Đồng Nai: 72,
Cần Thơ: 97,
Sóc Trăng: 81
Trượt130
12-09Bến Tre: 15,
Vũng Tàu: 02,
Bạc Liêu: 24
Trượt197
11-09TP.HCM: 29,
Đồng Tháp: 02,
Cà Mau: 55
Trượt223
10-09Tiền Giang: 09,
Kiên Giang: 70,
Lâm Đồng: 93
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Lâm Đồng
198
09-09TP.HCM: 02,
Long An: 92,
Bình Phước: 05,
Hậu Giang: 04
Trúng TP.HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
174
08-09Vĩnh Long: 04,
Bình Dương: 41,
Trà Vinh: 86
Trúng Bình Dương216
07-09Tây Ninh: 43,
An Giang: 52,
Bình Thuận: 13
Trúng Bình Thuận241
06-09Đồng Nai: 79,
Cần Thơ: 91,
Sóc Trăng: 80
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
192
05-09Bến Tre: 22,
Vũng Tàu: 73,
Bạc Liêu: 21
Trúng Bến Tre179
04-09TP.HCM: 02,
Đồng Tháp: 40,
Cà Mau: 20
Trượt275
03-09Tiền Giang: 28,
Kiên Giang: 69,
Lâm Đồng: 50
Trúng Kiên Giang157
02-09TP.HCM: 31,
Long An: 33,
Bình Phước: 25,
Hậu Giang: 33
Trúng Bình Phước185
01-09Vĩnh Long: 32,
Bình Dương: 50,
Trà Vinh: 49
Trượt205
31-08Tây Ninh: 89,
An Giang: 29,
Bình Thuận: 79
Trượt164
30-08Đồng Nai: 74,
Cần Thơ: 49,
Sóc Trăng: 02
Trượt225
29-08Bến Tre: 87,
Vũng Tàu: 75,
Bạc Liêu: 94
Trượt169
28-08TP.HCM: 25,
Đồng Tháp: 70,
Cà Mau: 53
Trúng TP.HCM211
27-08Tiền Giang: 39,
Kiên Giang: 87,
Lâm Đồng: 44
Trượt211
26-08TP.HCM: 10,
Long An: 04,
Bình Phước: 45,
Hậu Giang: 82
Trượt174
25-08Vĩnh Long: 67,
Bình Dương: 08,
Trà Vinh: 89
Trượt182
24-08Tây Ninh: 35,
An Giang: 17,
Bình Thuận: 45
Trúng An Giang205
23-08Đồng Nai: 59,
Cần Thơ: 29,
Sóc Trăng: 86
Trúng Sóc Trăng135
22-08Bến Tre: 37,
Vũng Tàu: 93,
Bạc Liêu: 92
Trượt187
21-08TP.HCM: 47,
Đồng Tháp: 65,
Cà Mau: 08
Trúng TP.HCM,
Trúng Đồng Tháp
211
20-08Tiền Giang: 94,
Kiên Giang: 61,
Lâm Đồng: 45
Trượt239
19-08TP.HCM: 06,
Long An: 94,
Bình Phước: 86,
Hậu Giang: 69
Trúng TP.HCM,
Trúng Hậu Giang
180
18-08Vĩnh Long: 37,
Bình Dương: 34,
Trà Vinh: 64
Trượt161
17-08Tây Ninh: 04,
An Giang: 77,
Bình Thuận: 26
Trúng Tây Ninh195
16-08Đồng Nai: 29,
Cần Thơ: 76,
Sóc Trăng: 21
Trượt223
15-08Bến Tre: 01,
Vũng Tàu: 82,
Bạc Liêu: 05
Trượt172
14-08TP.HCM: 04,
Đồng Tháp: 96,
Cà Mau: 94
Trượt175
13-08Tiền Giang: 60,
Kiên Giang: 76,
Lâm Đồng: 28
Trúng Tiền Giang146
12-08TP.HCM: 03,
Long An: 39,
Bình Phước: 85,
Hậu Giang: 48
Trúng TP.HCM195
11-08Vĩnh Long: 62,
Bình Dương: 40,
Trà Vinh: 37
Trượt231
10-08Tây Ninh: 27,
An Giang: 18,
Bình Thuận: 63
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
150
09-08Đồng Nai: 80,
Cần Thơ: 04,
Sóc Trăng: 99
Trúng Sóc Trăng164
08-08Bến Tre: 45,
Vũng Tàu: 70,
Bạc Liêu: 19
Trượt168
07-08TP.HCM: 78,
Đồng Tháp: 98,
Cà Mau: 57
Trúng TP.HCM,
Trúng Cà Mau
274
06-08Tiền Giang: 13,
Kiên Giang: 26,
Lâm Đồng: 70
Trúng Tiền Giang,
Trúng Lâm Đồng
235
05-08TP.HCM: 60,
Long An: 21,
Bình Phước: 99,
Hậu Giang: 52
Trúng Hậu Giang240
04-08Vĩnh Long: 74,
Bình Dương: 08,
Trà Vinh: 63
Trượt238
03-08Tây Ninh: 36,
An Giang: 56,
Bình Thuận: 95
Trúng Bình Thuận161
02-08Đồng Nai: 36,
Cần Thơ: 59,
Sóc Trăng: 68
Trượt245
01-08Bến Tre: 91,
Vũng Tàu: 97,
Bạc Liêu: 92
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
196
31-07TP.HCM: 12,
Đồng Tháp: 33,
Cà Mau: 79
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
117
30-07Tiền Giang: 09,
Kiên Giang: 85,
Lâm Đồng: 05
Trúng Kiên Giang205
29-07TP.HCM: 42,
Long An: 90,
Bình Phước: 55,
Hậu Giang: 74
Trúng Long An205
28-07Vĩnh Long: 62,
Bình Dương: 79,
Trà Vinh: 42
Trượt172
27-07Tây Ninh: 55,
An Giang: 31,
Bình Thuận: 63
Trượt203
26-07Đồng Nai: 21,
Cần Thơ: 80,
Sóc Trăng: 85
Trúng Sóc Trăng164
25-07Bến Tre: 19,
Vũng Tàu: 18,
Bạc Liêu: 14
Trúng Bến Tre211
24-07TP.HCM: 94,
Đồng Tháp: 48,
Cà Mau: 47
Trúng TP.HCM203
23-07Tiền Giang: 84,
Kiên Giang: 10,
Lâm Đồng: 17
Trượt229
22-07TP.HCM: 13,
Long An: 67,
Bình Phước: 30,
Hậu Giang: 28
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
193
21-07Vĩnh Long: 39,
Bình Dương: 95,
Trà Vinh: 51
Trượt216
20-07Tây Ninh: 94,
An Giang: 48,
Bình Thuận: 58
Trượt251
19-07Đồng Nai: 64,
Cần Thơ: 53,
Sóc Trăng: 68
Trúng Đồng Nai201
18-07Bến Tre: 08,
Vũng Tàu: 21,
Bạc Liêu: 50
Trúng Vũng Tàu206
17-07TP.HCM: 95,
Đồng Tháp: 34,
Cà Mau: 74
Trúng TP.HCM,
Trúng Đồng Tháp
257
16-07Tiền Giang: 36,
Kiên Giang: 54,
Lâm Đồng: 60
Trúng Tiền Giang203
15-07TP.HCM: 02,
Long An: 64,
Bình Phước: 40,
Hậu Giang: 74
Trúng Hậu Giang214
14-07Vĩnh Long: 31,
Bình Dương: 70,
Trà Vinh: 55
Trượt167
13-07Tây Ninh: 37,
An Giang: 35,
Bình Thuận: 49
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
247
12-07Đồng Nai: 21,
Cần Thơ: 23,
Sóc Trăng: 01
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
176
11-07Bến Tre: 12,
Vũng Tàu: 55,
Bạc Liêu: 18
Trúng Bạc Liêu190
10-07TP.HCM: 82,
Đồng Tháp: 26,
Cà Mau: 66
Trúng TP.HCM,
Trúng Đồng Tháp
174
09-07Tiền Giang: 24,
Kiên Giang: 39,
Lâm Đồng: 30
Trúng Tiền Giang230
08-07TP.HCM: 91,
Long An: 67,
Bình Phước: 32,
Hậu Giang: 82
Trượt182
07-07Vĩnh Long: 26,
Bình Dương: 78,
Trà Vinh: 18
Trượt209
06-07Tây Ninh: 17,
An Giang: 87,
Bình Thuận: 96
Trượt223
05-07Đồng Nai: 55,
Cần Thơ: 50,
Sóc Trăng: 55
Trúng Cần Thơ216
04-07Bến Tre: 47,
Vũng Tàu: 42,
Bạc Liêu: 18
Trúng Bạc Liêu151
03-07TP.HCM: 83,
Đồng Tháp: 62,
Cà Mau: 23
Trượt224
02-07Tiền Giang: 09,
Kiên Giang: 01,
Lâm Đồng: 32
Trượt203
01-07TP.HCM: 58,
Long An: 21,
Bình Phước: 52,
Hậu Giang: 72
Trúng Long An188
30-06Vĩnh Long: 74,
Bình Dương: 83,
Trà Vinh: 51
Trúng Bình Dương145
29-06Tây Ninh: 46,
An Giang: 73,
Bình Thuận: 33
Trúng Bình Thuận223
28-06Đồng Nai: 55,
Cần Thơ: 94,
Sóc Trăng: 51
Trượt258
27-06Bến Tre: 58,
Vũng Tàu: 51,
Bạc Liêu: 60
Trượt208
26-06TP.HCM: 98,
Đồng Tháp: 92,
Cà Mau: 20
Trượt215
25-06Tiền Giang: 05,
Kiên Giang: 06,
Lâm Đồng: 48
Trượt220
24-06TP.HCM: 10,
Long An: 54,
Bình Phước: 18,
Hậu Giang: 70
Trượt203
23-06Vĩnh Long: 76,
Bình Dương: 99,
Trà Vinh: 58
Trúng Vĩnh Long257
22-06Tây Ninh: 57,
An Giang: 09,
Bình Thuận: 86
Trượt192
21-06Đồng Nai: 34,
Cần Thơ: 86,
Sóc Trăng: 15
Trượt193
20-06Bến Tre: 56,
Vũng Tàu: 04,
Bạc Liêu: 62
Trúng Bến Tre216
19-06TP.HCM: 09,
Đồng Tháp: 39,
Cà Mau: 12
Trượt175
18-06Tiền Giang: 95,
Kiên Giang: 26,
Lâm Đồng: 12
Trúng Kiên Giang,
Trúng Lâm Đồng
147
17-06TP.HCM: 34,
Long An: 51,
Bình Phước: 36,
Hậu Giang: 64
Trúng TP.HCM165
16-06Vĩnh Long: 97,
Bình Dương: 40,
Trà Vinh: 47
Trượt222
15-06Tây Ninh: 07,
An Giang: 45,
Bình Thuận: 33
Trúng Tây Ninh179
14-06Đồng Nai: 93,
Cần Thơ: 42,
Sóc Trăng: 23
Trượt194
13-06Bến Tre: 34,
Vũng Tàu: 72,
Bạc Liêu: 43
Trúng Vũng Tàu243
12-06TP.HCM: 84,
Đồng Tháp: 70,
Cà Mau: 21
Trúng Đồng Tháp211
11-06Tiền Giang: 00,
Kiên Giang: 50,
Lâm Đồng: 31
Trúng Tiền Giang172
10-06TP.HCM: 19,
Long An: 94,
Bình Phước: 32,
Hậu Giang: 57
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
176
09-06Vĩnh Long: 46,
Bình Dương: 59,
Trà Vinh: 59
Trúng Vĩnh Long181
08-06Tây Ninh: 11,
An Giang: 64,
Bình Thuận: 85
Trúng Tây Ninh229
07-06Đồng Nai: 74,
Cần Thơ: 07,
Sóc Trăng: 56
Trúng Sóc Trăng225
06-06Bến Tre: 74,
Vũng Tàu: 57,
Bạc Liêu: 93
Trúng Bạc Liêu275
05-06TP.HCM: 41,
Đồng Tháp: 23,
Cà Mau: 98
Trượt257
04-06Tiền Giang: 38,
Kiên Giang: 19,
Lâm Đồng: 90
Trượt183
03-06TP.HCM: 87,
Long An: 05,
Bình Phước: 11,
Hậu Giang: 10
Trúng Long An251
02-06Vĩnh Long: 95,
Bình Dương: 87,
Trà Vinh: 99
Trượt251
01-06Tây Ninh: 18,
An Giang: 19,
Bình Thuận: 22
Trượt183
31-05Đồng Nai: 50,
Cần Thơ: 66,
Sóc Trăng: 38
Trượt227
30-05Bến Tre: 54,
Vũng Tàu: 76,
Bạc Liêu: 55
Trúng Vũng Tàu191
29-05TP.HCM: 75,
Đồng Tháp: 12,
Cà Mau: 44
Trượt238
28-05Tiền Giang: 31,
Kiên Giang: 86,
Lâm Đồng: 14
Trúng Kiên Giang175
27-05TP.HCM: 40,
Long An: 70,
Bình Phước: 76,
Hậu Giang: 25
Trượt180
26-05Vĩnh Long: 90,
Bình Dương: 62,
Trà Vinh: 61
Trúng Bình Dương224
25-05Tây Ninh: 41,
An Giang: 55,
Bình Thuận: 69
Trúng Tây Ninh173
24-05Đồng Nai: 15,
Cần Thơ: 04,
Sóc Trăng: 41
Trượt147
23-05Bến Tre: 55,
Vũng Tàu: 53,
Bạc Liêu: 28
Trượt200
22-05TP.HCM: 34,
Đồng Tháp: 38,
Cà Mau: 82
Trúng TP.HCM204
21-05Tiền Giang: 99,
Kiên Giang: 58,
Lâm Đồng: 09
Trúng Kiên Giang231
20-05TP.HCM: 58,
Long An: 89,
Bình Phước: 85,
Hậu Giang: 23
Trúng TP.HCM172
19-05Vĩnh Long: 40,
Bình Dương: 80,
Trà Vinh: 64
Trượt180
18-05Tây Ninh: 97,
An Giang: 23,
Bình Thuận: 99
Trúng An Giang186
17-05Đồng Nai: 91,
Cần Thơ: 84,
Sóc Trăng: 21
Trúng Sóc Trăng178
16-05Bến Tre: 29,
Vũng Tàu: 03,
Bạc Liêu: 10
Trúng Vũng Tàu218
15-05TP.HCM: 21,
Đồng Tháp: 54,
Cà Mau: 85
Trúng Cà Mau200
14-05Tiền Giang: 70,
Kiên Giang: 57,
Lâm Đồng: 24
Trượt178
13-05TP.HCM: 99,
Long An: 03,
Bình Phước: 04,
Hậu Giang: 74
Trúng TP.HCM217
12-05Vĩnh Long: 82,
Bình Dương: 37,
Trà Vinh: 41
Trượt199
11-05Tây Ninh: 02,
An Giang: 25,
Bình Thuận: 22
Trúng An Giang219
10-05Đồng Nai: 37,
Cần Thơ: 74,
Sóc Trăng: 16
Trượt226
09-05Bến Tre: 74,
Vũng Tàu: 14,
Bạc Liêu: 50
Trúng Vũng Tàu216
08-05TP.HCM: 07,
Đồng Tháp: 56,
Cà Mau: 74
Trượt249
07-05Tiền Giang: 87,
Kiên Giang: 49,
Lâm Đồng: 42
Trúng Kiên Giang178
06-05TP.HCM: 94,
Long An: 39,
Bình Phước: 21,
Hậu Giang: 65
Trượt211
05-05Vĩnh Long: 26,
Bình Dương: 97,
Trà Vinh: 69
Trúng Vĩnh Long213
04-05Tây Ninh: 84,
An Giang: 22,
Bình Thuận: 79
Trượt176
03-05Đồng Nai: 96,
Cần Thơ: 79,
Sóc Trăng: 00
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
187
02-05Bến Tre: 58,
Vũng Tàu: 99,
Bạc Liêu: 53
Trượt206
01-05TP.HCM: 62,
Đồng Tháp: 41,
Cà Mau: 20
Trúng TP.HCM240
30-04Tiền Giang: 46,
Kiên Giang: 68,
Lâm Đồng: 27
Trúng Lâm Đồng177
29-04TP.HCM: 60,
Long An: 33,
Bình Phước: 12,
Hậu Giang: 34
Trúng TP.HCM,
Trúng Bình Phước
185
28-04Vĩnh Long: 14,
Bình Dương: 59,
Trà Vinh: 04
Trúng Vĩnh Long258
27-04Tây Ninh: 65,
An Giang: 78,
Bình Thuận: 97
Trúng An Giang182
26-04Đồng Nai: 32,
Cần Thơ: 50,
Sóc Trăng: 79
Trúng Sóc Trăng228
25-04Bến Tre: 50,
Vũng Tàu: 32,
Bạc Liêu: 02
Trượt194
24-04TP.HCM: 88,
Đồng Tháp: 04,
Cà Mau: 76
Trượt204
23-04Tiền Giang: 74,
Kiên Giang: 06,
Lâm Đồng: 51
Trúng Tiền Giang194

Giải 8 Miền NamSoiSoDe.com Soi Đề Ăn Chắc 100% – Số Chuẩn Nhất – Chính Xác NhấtGiải 8 Miền Nam

SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

Song Thủ Lô Miền NamChào mừng bạn đến với trang SOI CẦU MIỀN NAM của chúng tôi, sau đây chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách nhận cầu SONG THỦ LÔ MIỀN NAM mỗi ngày với độ chuẩn xác cao.

Song Thủ Lô Miền NamSONG THỦ LÔ MIỀN NAM VIPSong Thủ Lô Miền Nam

Song Thủ Lô Miền NamCác bạn sẽ nhận được số từ 08h00 đến 18h00.

Song Thủ Lô Miền NamCó thể nạp cộng dồn

Song Thủ Lô Miền NamHỗ trợ : Viettel, Mobi, Vina,Gate,VNMobile…

Song Thủ Lô Miền NamChúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Song thủ lô Miền Nam đẹp nhất hôm nay: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
24-09
24-09Tiền Giang: 46,76,
Kiên Giang: 56,12,
Lâm Đồng: 08,94
Ăn lô 46 Tiền Giang,
Ăn lô 56,12 Kiên Giang,
Ăn lô 94 Lâm Đồng
342
23-09TP.HCM: 39,83,
Long An: 49,14,
Bình Phước: 17,14,
Hậu Giang: 29,96
Ăn lô 83 TP.HCM,
Ăn lô 14 Long An,
Ăn lô 17 Bình Phước,
Ăn lô 29 Hậu Giang
221
22-09Vĩnh Long: 55,92,
Bình Dương: 49,77,
Trà Vinh: 46,65
Ăn lô 55 Vĩnh Long,
Ăn lô 77 Bình Dương,
Ăn lô 46,65 Trà Vinh
243
21-09Tây Ninh: 53,46,
An Giang: 72,89,
Bình Thuận: 71,11
Ăn lô 53 Tây Ninh144
20-09Đồng Nai: 97,72,
Cần Thơ: 79,17,
Sóc Trăng: 28,04
Ăn lô 17,79 Cần Thơ,
Ăn lô 28 Sóc Trăng
200
19-09Bến Tre: 12,96,
Vũng Tàu: 04,99,
Bạc Liêu: 45,89
Ăn lô 96 Bến Tre,
Ăn lô 99 Vũng Tàu,
Ăn lô 89 Bạc Liêu
304
18-09TP.HCM: 55,65,
Đồng Tháp: 25,84,
Cà Mau: 08,84
Ăn lô 65 TP.HCM,
Ăn lô 84,25 Đồng Tháp,
Ăn lô 84,08 Cà Mau
163
17-09Tiền Giang: 51,08,
Kiên Giang: 88,10,
Lâm Đồng: 44,27
Ăn lô 51 Tiền Giang,
Ăn lô 27 Lâm Đồng
203
16-09TP.HCM: 15,92,
Long An: 68,78,
Bình Phước: 08,06,
Hậu Giang: 57,77
Ăn lô 15 TP.HCM,
Ăn lô 68,78 Long An,
Ăn lô 08,06 Bình Phước,
Ăn lô 57 Hậu Giang
261
15-09Vĩnh Long: 50,87,
Bình Dương: 13,50,
Trà Vinh: 24,99
Ăn lô 50 Vĩnh Long,
Ăn lô 50 Bình Dương,
Ăn lô 24 Trà Vinh
191
14-09Tây Ninh: 91,42,
An Giang: 03,78,
Bình Thuận: 89,35
Ăn lô 42 Tây Ninh,
Ăn lô 03 An Giang,
Ăn lô 35 Bình Thuận
265
13-09Đồng Nai: 35,09,
Cần Thơ: 86,62,
Sóc Trăng: 30,84
Ăn lô 09 Đồng Nai,
Ăn lô 62,86 Cần Thơ,
Ăn lô 30 Sóc Trăng
223
12-09Bến Tre: 88,28,
Vũng Tàu: 24,70,
Bạc Liêu: 75,92
Ăn lô 92 Bạc Liêu252
11-09TP.HCM: 51,99,
Đồng Tháp: 89,08,
Cà Mau: 85,54
Ăn lô 99,51 TP.HCM,
Ăn lô 08,89 Đồng Tháp
230
10-09Tiền Giang: 67,16,
Kiên Giang: 23,44,
Lâm Đồng: 37,55
Ăn lô 16 Tiền Giang,
Ăn lô 23 Kiên Giang,
Ăn lô 37 Lâm Đồng
147
09-09TP.HCM: 19,20,
Long An: 55,02,
Bình Phước: 19,71,
Hậu Giang: 11,57
Ăn lô 19 TP.HCM,
Ăn lô 55 Long An,
Ăn lô 71 Bình Phước,
Ăn lô 57 Hậu Giang
238
08-09Vĩnh Long: 43,60,
Bình Dương: 22,68,
Trà Vinh: 24,16
Ăn lô 60 Vĩnh Long,
Ăn lô 22,68 Bình Dương,
Ăn lô 24 Trà Vinh
236
07-09Tây Ninh: 15,17,
An Giang: 79,20,
Bình Thuận: 40,03
Ăn lô 15 Tây Ninh,
Ăn lô 20 An Giang,
Ăn lô 03 Bình Thuận
211
06-09Đồng Nai: 88,12,
Cần Thơ: 39,37,
Sóc Trăng: 49,25
Ăn lô 88,12 Đồng Nai,
Ăn lô 37 Cần Thơ,
Ăn lô 25 Sóc Trăng
261
05-09Bến Tre: 08,51,
Vũng Tàu: 82,33,
Bạc Liêu: 40,72
Ăn lô 82 Vũng Tàu,
Ăn lô 40 Bạc Liêu
284
04-09TP.HCM: 08,84,
Đồng Tháp: 97,55,
Cà Mau: 93,72
Ăn lô 84,08 TP.HCM163
03-09Tiền Giang: 34,41,
Kiên Giang: 47,76,
Lâm Đồng: 30,76
Ăn lô 34 Tiền Giang,
Ăn lô 47 Kiên Giang
217
02-09TP.HCM: 05,59,
Long An: 25,40,
Bình Phước: 35,90,
Hậu Giang: 17,73
Ăn lô 05,59 TP.HCM,
Ăn lô 40 Long An,
Ăn lô 73,17 Hậu Giang
365
01-09Vĩnh Long: 11,33,
Bình Dương: 27,94,
Trà Vinh: 85,52
Ăn lô 27 Bình Dương,
Ăn lô 52 Trà Vinh
206
31-08Tây Ninh: 54,25,
An Giang: 30,86,
Bình Thuận: 51,32
Ăn lô 25 Tây Ninh,
Ăn lô 86 An Giang,
Ăn lô 51,32 Bình Thuận
250
30-08Đồng Nai: 88,15,
Cần Thơ: 28,66,
Sóc Trăng: 46,73
Ăn lô 88 Đồng Nai,
Ăn lô 66,28 Cần Thơ,
Ăn lô 46 Sóc Trăng
292
29-08Bến Tre: 10,24,
Vũng Tàu: 00,03,
Bạc Liêu: 05,28
Ăn lô 10 Bến Tre,
Ăn lô 03,00 Vũng Tàu,
Ăn lô 28 Bạc Liêu
297
28-08TP.HCM: 81,02,
Đồng Tháp: 86,22,
Cà Mau: 96,17
Ăn lô 02 TP.HCM,
Ăn lô 86 Đồng Tháp,
Ăn lô 96,17 Cà Mau
229
27-08Tiền Giang: 77,38,
Kiên Giang: 03,61,
Lâm Đồng: 82,36
Ăn lô 77 Tiền Giang,
Ăn lô 61 Kiên Giang,
Ăn lô 82 Lâm Đồng
276
26-08TP.HCM: 91,65,
Long An: 06,35,
Bình Phước: 06,15,
Hậu Giang: 47,48
Ăn lô 35 Long An,
Ăn lô 15,06 Bình Phước,
Ăn lô 47 Hậu Giang
294
25-08Vĩnh Long: 66,20,
Bình Dương: 48,38,
Trà Vinh: 39,70
Ăn lô 39 Trà Vinh206
24-08Tây Ninh: 69,95,
An Giang: 89,94,
Bình Thuận: 02,70
Ăn lô 95 Tây Ninh,
Ăn lô 02 Bình Thuận
272
23-08Đồng Nai: 85,55,
Cần Thơ: 88,02,
Sóc Trăng: 06,18
Ăn lô 88,02 Cần Thơ249
22-08Bến Tre: 49,84,
Vũng Tàu: 35,00,
Bạc Liêu: 72,00
Ăn lô 49 Bến Tre,
Ăn lô 00,35 Vũng Tàu,
Ăn lô 72,00 Bạc Liêu
247
21-08TP.HCM: 14,91,
Đồng Tháp: 93,33,
Cà Mau: 42,75
Ăn lô 14 TP.HCM,
Ăn lô 93,33 Đồng Tháp,
Ăn lô 75,42 Cà Mau
153
20-08Tiền Giang: 03,84,
Kiên Giang: 63,77,
Lâm Đồng: 55,82
Ăn lô 84 Tiền Giang,
Ăn lô 63 Kiên Giang,
Ăn lô 82,55 Lâm Đồng
328
19-08TP.HCM: 64,43,
Long An: 93,21,
Bình Phước: 87,43,
Hậu Giang: 36,80
Ăn lô 64 TP.HCM,
Ăn lô 93,21 Long An,
Ăn lô 43 Bình Phước,
Ăn lô 80,36 Hậu Giang
172
18-08Vĩnh Long: 02,05,
Bình Dương: 72,98,
Trà Vinh: 77,60
Ăn lô 72 Bình Dương,
Ăn lô 60,77 Trà Vinh
306
17-08Tây Ninh: 89,54,
An Giang: 61,50,
Bình Thuận: 77,51
Ăn lô 54 Tây Ninh,
Ăn lô 50 An Giang,
Ăn lô 77,51 Bình Thuận
274
16-08Đồng Nai: 50,57,
Cần Thơ: 68,86,
Sóc Trăng: 96,09
Ăn lô 50 Đồng Nai,
Ăn lô 68,86 Cần Thơ,
Ăn lô 96 Sóc Trăng
268
15-08Bến Tre: 66,12,
Vũng Tàu: 60,26,
Bạc Liêu: 42,61
Ăn lô 66,12 Bến Tre,
Ăn lô 60 Vũng Tàu,
Ăn lô 42 Bạc Liêu
211
14-08TP.HCM: 53,12,
Đồng Tháp: 69,91,
Cà Mau: 05,85
Ăn lô 53 TP.HCM,
Ăn lô 91 Đồng Tháp,
Ăn lô 85 Cà Mau
278
13-08Tiền Giang: 03,10,
Kiên Giang: 16,79,
Lâm Đồng: 67,02
Ăn lô 03 Tiền Giang,
Ăn lô 16 Kiên Giang,
Ăn lô 67 Lâm Đồng
299
12-08TP.HCM: 38,29,
Long An: 59,21,
Bình Phước: 66,01,
Hậu Giang: 44,96
Ăn lô 59,21 Long An,
Ăn lô 66,01 Bình Phước,
Ăn lô 96,44 Hậu Giang
266
11-08Vĩnh Long: 73,45,
Bình Dương: 06,02,
Trà Vinh: 72,39
Ăn lô 73 Vĩnh Long191
10-08Tây Ninh: 04,11,
An Giang: 25,36,
Bình Thuận: 93,55
Ăn lô 11 Tây Ninh,
Ăn lô 36 An Giang,
Ăn lô 93 Bình Thuận
245
09-08Đồng Nai: 91,66,
Cần Thơ: 35,01,
Sóc Trăng: 72,97
Ăn lô 01 Cần Thơ,
Ăn lô 72,97 Sóc Trăng
280
08-08Bến Tre: 36,54,
Vũng Tàu: 70,82,
Bạc Liêu: 64,99
Ăn lô 36,54 Bến Tre,
Ăn lô 70 Vũng Tàu,
Ăn lô 99 Bạc Liêu
254
07-08TP.HCM: 65,50,
Đồng Tháp: 76,38,
Cà Mau: 09,74
Ăn lô 65 TP.HCM,
Ăn lô 38 Đồng Tháp,
Ăn lô 74 Cà Mau
249
06-08Tiền Giang: 93,69,
Kiên Giang: 15,59,
Lâm Đồng: 49,35
Ăn lô 93,69 Tiền Giang,
Ăn lô 59 Kiên Giang,
Ăn lô 49,35 Lâm Đồng
290
05-08TP.HCM: 46,02,
Long An: 87,70,
Bình Phước: 26,63,
Hậu Giang: 53,48
Ăn lô 46 TP.HCM,
Ăn lô 70,87 Long An,
Ăn lô 26 Bình Phước,
Ăn lô 48,53 Hậu Giang
281
04-08Vĩnh Long: 41,14,
Bình Dương: 86,49,
Trà Vinh: 35,68
Ăn lô 14 Vĩnh Long,
Ăn lô 86 Bình Dương,
Ăn lô 35 Trà Vinh
210
03-08Tây Ninh: 02,15,
An Giang: 31,55,
Bình Thuận: 85,16
Ăn lô 02 Tây Ninh,
Ăn lô 55 An Giang
284
02-08Đồng Nai: 48,82,
Cần Thơ: 97,86,
Sóc Trăng: 88,03
Ăn lô 82 Đồng Nai,
Ăn lô 97 Cần Thơ,
Ăn lô 03 Sóc Trăng
279
01-08Bến Tre: 06,38,
Vũng Tàu: 21,13,
Bạc Liêu: 97,74
Ăn lô 38 Bến Tre,
Ăn lô 13 Vũng Tàu,
Ăn lô 97 Bạc Liêu
257
31-07TP.HCM: 22,61,
Đồng Tháp: 91,27,
Cà Mau: 31,61
Ăn lô 61,22 TP.HCM,
Ăn lô 91 Đồng Tháp,
Ăn lô 61 Cà Mau
256
30-07Tiền Giang: 29,40,
Kiên Giang: 04,92,
Lâm Đồng: 35,30
Ăn lô 40 Tiền Giang,
Ăn lô 30 Lâm Đồng
205
29-07TP.HCM: 70,93,
Long An: 07,18,
Bình Phước: 25,45,
Hậu Giang: 31,66
Ăn lô 25 Bình Phước,
Ăn lô 31 Hậu Giang
289
28-07Vĩnh Long: 12,48,
Bình Dương: 94,56,
Trà Vinh: 31,10
Ăn lô 48,12 Vĩnh Long,
Ăn lô 31,10 Trà Vinh
241
27-07Tây Ninh: 60,21,
An Giang: 22,34,
Bình Thuận: 11,85
Ăn lô 22 An Giang253
26-07Đồng Nai: 17,68,
Cần Thơ: 38,93,
Sóc Trăng: 48,11
Ăn lô 48,11 Sóc Trăng232
25-07Bến Tre: 41,88,
Vũng Tàu: 48,14,
Bạc Liêu: 75,87
Ăn lô 88 Bến Tre,
Ăn lô 14,48 Vũng Tàu
359
24-07TP.HCM: 94,85,
Đồng Tháp: 44,09,
Cà Mau: 34,69
Ăn lô 94,85 TP.HCM,
Ăn lô 09,44 Đồng Tháp,
Ăn lô 34,69 Cà Mau
218
23-07Tiền Giang: 48,55,
Kiên Giang: 68,25,
Lâm Đồng: 99,83
Ăn lô 55 Tiền Giang,
Ăn lô 25 Kiên Giang,
Ăn lô 83 Lâm Đồng
284
22-07TP.HCM: 83,09,
Long An: 46,33,
Bình Phước: 94,72,
Hậu Giang: 16,66
Ăn lô 83 TP.HCM,
Ăn lô 46 Long An,
Ăn lô 94 Bình Phước,
Ăn lô 16,66 Hậu Giang
209
21-07Vĩnh Long: 59,68,
Bình Dương: 21,39,
Trà Vinh: 45,13
Ăn lô 68 Vĩnh Long,
Ăn lô 21 Bình Dương
241
20-07Tây Ninh: 98,30,
An Giang: 59,08,
Bình Thuận: 00,47
Ăn lô 30 Tây Ninh,
Ăn lô 47 Bình Thuận
361
19-07Đồng Nai: 00,70,
Cần Thơ: 05,67,
Sóc Trăng: 44,33
Ăn lô 70,00 Đồng Nai,
Ăn lô 05,67 Cần Thơ,
Ăn lô 33 Sóc Trăng
205
18-07Bến Tre: 76,17,
Vũng Tàu: 62,20,
Bạc Liêu: 20,06
Ăn lô 17 Bến Tre,
Ăn lô 62 Vũng Tàu
138
17-07TP.HCM: 84,99,
Đồng Tháp: 11,25,
Cà Mau: 23,18
Ăn lô 84 TP.HCM,
Ăn lô 11 Đồng Tháp,
Ăn lô 23 Cà Mau
251
16-07Tiền Giang: 95,75,
Kiên Giang: 48,79,
Lâm Đồng: 93,53
Ăn lô 75 Tiền Giang263
15-07TP.HCM: 27,37,
Long An: 82,39,
Bình Phước: 39,48,
Hậu Giang: 43,41
Ăn lô 27 TP.HCM,
Ăn lô 82,39 Long An,
Ăn lô 43 Hậu Giang
216
14-07Vĩnh Long: 90,59,
Bình Dương: 69,31,
Trà Vinh: 77,62
Ăn lô 90,59 Vĩnh Long,
Ăn lô 31 Bình Dương
221
13-07Tây Ninh: 93,22,
An Giang: 43,97,
Bình Thuận: 36,27
Ăn lô 93 Tây Ninh,
Ăn lô 43 An Giang,
Ăn lô 27,36 Bình Thuận
306
12-07Đồng Nai: 84,66,
Cần Thơ: 03,21,
Sóc Trăng: 13,59
Ăn lô 66 Đồng Nai,
Ăn lô 03 Cần Thơ,
Ăn lô 59 Sóc Trăng
289
11-07Bến Tre: 69,04,
Vũng Tàu: 21,96,
Bạc Liêu: 73,78
Ăn lô 04 Bến Tre,
Ăn lô 96 Vũng Tàu,
Ăn lô 78,73 Bạc Liêu
202
10-07TP.HCM: 82,70,
Đồng Tháp: 32,19,
Cà Mau: 27,38
Ăn lô 82 TP.HCM,
Ăn lô 19 Đồng Tháp,
Ăn lô 27 Cà Mau
271
09-07Tiền Giang: 32,61,
Kiên Giang: 96,28,
Lâm Đồng: 45,48
Ăn lô 32 Tiền Giang,
Ăn lô 96,28 Kiên Giang,
Ăn lô 48 Lâm Đồng
199
08-07TP.HCM: 53,86,
Long An: 27,87,
Bình Phước: 80,55,
Hậu Giang: 35,06
Ăn lô 55 Bình Phước,
Ăn lô 35 Hậu Giang
243
07-07Vĩnh Long: 49,75,
Bình Dương: 80,11,
Trà Vinh: 35,85
Ăn lô 49 Vĩnh Long,
Ăn lô 80 Bình Dương,
Ăn lô 35 Trà Vinh
176
06-07Tây Ninh: 22,51,
An Giang: 50,66,
Bình Thuận: 96,22
Ăn lô 22 Tây Ninh,
Ăn lô 96 Bình Thuận
150
05-07Đồng Nai: 62,16,
Cần Thơ: 85,33,
Sóc Trăng: 60,84
Ăn lô 16 Đồng Nai,
Ăn lô 33 Cần Thơ,
Ăn lô 60 Sóc Trăng
133
04-07Bến Tre: 83,14,
Vũng Tàu: 77,57,
Bạc Liêu: 10,76
Ăn lô 57 Vũng Tàu,
Ăn lô 10 Bạc Liêu
320
03-07TP.HCM: 02,97,
Đồng Tháp: 58,84,
Cà Mau: 01,45
Ăn lô 02,97 TP.HCM,
Ăn lô 84 Đồng Tháp
178
02-07Tiền Giang: 52,33,
Kiên Giang: 42,30,
Lâm Đồng: 99,51
Ăn lô 52 Tiền Giang,
Ăn lô 30,42 Kiên Giang,
Ăn lô 99 Lâm Đồng
268
01-07TP.HCM: 03,71,
Long An: 06,07,
Bình Phước: 99,54,
Hậu Giang: 40,59
Ăn lô 03 TP.HCM,
Ăn lô 06 Long An,
Ăn lô 54 Bình Phước,
Ăn lô 40,59 Hậu Giang
312
30-06Vĩnh Long: 86,96,
Bình Dương: 28,81,
Trà Vinh: 94,42
Ăn lô 96,86 Vĩnh Long,
Ăn lô 28 Bình Dương
176
29-06Tây Ninh: 83,12,
An Giang: 25,23,
Bình Thuận: 10,14
Ăn lô 83 Tây Ninh,
Ăn lô 23,25 An Giang,
Ăn lô 14 Bình Thuận
220
28-06Đồng Nai: 48,87,
Cần Thơ: 96,08,
Sóc Trăng: 75,40
Trượt274
27-06Bến Tre: 69,78,
Vũng Tàu: 37,30,
Bạc Liêu: 19,81
Ăn lô 30 Vũng Tàu,
Ăn lô 81 Bạc Liêu
170
26-06TP.HCM: 91,95,
Đồng Tháp: 50,67,
Cà Mau: 52,64
Ăn lô 91 TP.HCM,
Ăn lô 67 Đồng Tháp,
Ăn lô 64 Cà Mau
185
25-06Tiền Giang: 31,39,
Kiên Giang: 04,99,
Lâm Đồng: 40,01
Ăn lô 99,04 Kiên Giang,
Ăn lô 40 Lâm Đồng
242
24-06TP.HCM: 09,08,
Long An: 88,86,
Bình Phước: 43,54,
Hậu Giang: 28,35
Ăn lô 09 TP.HCM,
Ăn lô 88 Long An,
Ăn lô 54 Bình Phước,
Ăn lô 28,35 Hậu Giang
242
23-06Vĩnh Long: 58,01,
Bình Dương: 68,86,
Trà Vinh: 86,80
Ăn lô 80,86 Trà Vinh204
22-06Tây Ninh: 88,36,
An Giang: 02,06,
Bình Thuận: 96,44
Ăn lô 36 Tây Ninh,
Ăn lô 44,96 Bình Thuận
264
21-06Đồng Nai: 52,95,
Cần Thơ: 72,82,
Sóc Trăng: 37,65
Ăn lô 82,72 Cần Thơ,
Ăn lô 65,37 Sóc Trăng
272
20-06Bến Tre: 72,91,
Vũng Tàu: 93,17,
Bạc Liêu: 58,95
Ăn lô 91 Bến Tre,
Ăn lô 93 Vũng Tàu,
Ăn lô 58 Bạc Liêu
279
19-06TP.HCM: 90,80,
Đồng Tháp: 43,25,
Cà Mau: 98,02
Ăn lô 80 TP.HCM,
Ăn lô 43 Đồng Tháp
237
18-06Tiền Giang: 55,30,
Kiên Giang: 40,47,
Lâm Đồng: 63,99
Ăn lô 30 Tiền Giang,
Ăn lô 40 Kiên Giang,
Ăn lô 99,63 Lâm Đồng
229
17-06TP.HCM: 68,01,
Long An: 82,13,
Bình Phước: 48,82,
Hậu Giang: 83,86
Ăn lô 13,82 Long An209
16-06Vĩnh Long: 45,22,
Bình Dương: 91,93,
Trà Vinh: 93,45
Ăn lô 45 Vĩnh Long,
Ăn lô 91 Bình Dương,
Ăn lô 45,93 Trà Vinh
204
15-06Tây Ninh: 89,75,
An Giang: 89,92,
Bình Thuận: 47,15
Ăn lô 89 Tây Ninh,
Ăn lô 89,92 An Giang
241
14-06Đồng Nai: 22,89,
Cần Thơ: 80,10,
Sóc Trăng: 21,34
Ăn lô 22 Đồng Nai,
Ăn lô 10 Cần Thơ
245
13-06Bến Tre: 82,72,
Vũng Tàu: 84,09,
Bạc Liêu: 82,30
Ăn lô 82,72 Bến Tre,
Ăn lô 30 Bạc Liêu
184
12-06TP.HCM: 02,29,
Đồng Tháp: 82,90,
Cà Mau: 27,15
Ăn lô 29 TP.HCM,
Ăn lô 82 Đồng Tháp,
Ăn lô 27 Cà Mau
280
11-06Tiền Giang: 31,88,
Kiên Giang: 60,52,
Lâm Đồng: 03,84
Ăn lô 31 Tiền Giang,
Ăn lô 84 Lâm Đồng
298
10-06TP.HCM: 56,51,
Long An: 21,54,
Bình Phước: 61,53,
Hậu Giang: 81,60
Ăn lô 56 TP.HCM,
Ăn lô 21 Long An,
Ăn lô 53,61 Bình Phước,
Ăn lô 81,60 Hậu Giang
190
09-06Vĩnh Long: 64,89,
Bình Dương: 82,30,
Trà Vinh: 46,57
Ăn lô 64 Vĩnh Long,
Ăn lô 82,30 Bình Dương
271
08-06Tây Ninh: 75,27,
An Giang: 85,82,
Bình Thuận: 94,92
Ăn lô 27 Tây Ninh,
Ăn lô 85 An Giang,
Ăn lô 94,92 Bình Thuận
244
07-06Đồng Nai: 16,64,
Cần Thơ: 98,53,
Sóc Trăng: 48,86
Ăn lô 64,16 Đồng Nai,
Ăn lô 48,86 Sóc Trăng
353
06-06Bến Tre: 69,24,
Vũng Tàu: 99,06,
Bạc Liêu: 27,03
Ăn lô 24,69 Bến Tre,
Ăn lô 99 Vũng Tàu,
Ăn lô 03 Bạc Liêu
324
05-06TP.HCM: 80,29,
Đồng Tháp: 41,37,
Cà Mau: 27,26
Ăn lô 29 TP.HCM,
Ăn lô 37 Đồng Tháp,
Ăn lô 26,27 Cà Mau
273
04-06Tiền Giang: 24,15,
Kiên Giang: 50,14,
Lâm Đồng: 52,13
Ăn lô 14 Kiên Giang,
Ăn lô 52 Lâm Đồng
303
03-06TP.HCM: 15,79,
Long An: 19,63,
Bình Phước: 55,58,
Hậu Giang: 16,51
Ăn lô 79,15 TP.HCM,
Ăn lô 63 Long An,
Ăn lô 58 Bình Phước,
Ăn lô 51 Hậu Giang
283
02-06Vĩnh Long: 61,62,
Bình Dương: 63,69,
Trà Vinh: 69,55
Ăn lô 62 Vĩnh Long,
Ăn lô 69,63 Bình Dương,
Ăn lô 55,69 Trà Vinh
281
01-06Tây Ninh: 66,42,
An Giang: 21,53,
Bình Thuận: 87,72
Ăn lô 66 Tây Ninh,
Ăn lô 53 An Giang,
Ăn lô 72 Bình Thuận
299
31-05Đồng Nai: 15,82,
Cần Thơ: 06,18,
Sóc Trăng: 94,58
Ăn lô 82 Đồng Nai,
Ăn lô 18,06 Cần Thơ,
Ăn lô 58 Sóc Trăng
161
30-05Bến Tre: 48,53,
Vũng Tàu: 21,65,
Bạc Liêu: 77,13
Ăn lô 48,53 Bến Tre,
Ăn lô 65,21 Vũng Tàu,
Ăn lô 13 Bạc Liêu
292
29-05TP.HCM: 56,27,
Đồng Tháp: 00,63,
Cà Mau: 78,49
Ăn lô 27 TP.HCM,
Ăn lô 00 Đồng Tháp
317
28-05Tiền Giang: 50,97,
Kiên Giang: 56,70,
Lâm Đồng: 11,04
Ăn lô 97 Tiền Giang,
Ăn lô 56,70 Kiên Giang,
Ăn lô 04,11 Lâm Đồng
221
27-05TP.HCM: 46,20,
Long An: 51,58,
Bình Phước: 85,47,
Hậu Giang: 99,68
Ăn lô 46,20 TP.HCM,
Ăn lô 58 Long An,
Ăn lô 47 Bình Phước,
Ăn lô 99,68 Hậu Giang
268
26-05Vĩnh Long: 25,90,
Bình Dương: 68,24,
Trà Vinh: 38,74
Ăn lô 24 Bình Dương302
25-05Tây Ninh: 38,73,
An Giang: 85,30,
Bình Thuận: 08,56
Ăn lô 38 Tây Ninh,
Ăn lô 30 An Giang,
Ăn lô 56 Bình Thuận
284
24-05Đồng Nai: 85,98,
Cần Thơ: 30,34,
Sóc Trăng: 90,56
Ăn lô 98 Đồng Nai,
Ăn lô 34,30 Cần Thơ,
Ăn lô 90 Sóc Trăng
268
23-05Bến Tre: 99,92,
Vũng Tàu: 50,03,
Bạc Liêu: 09,29
Ăn lô 50 Vũng Tàu174
22-05TP.HCM: 35,03,
Đồng Tháp: 85,55,
Cà Mau: 48,77
Ăn lô 35 TP.HCM,
Ăn lô 85 Đồng Tháp,
Ăn lô 77 Cà Mau
199
21-05Tiền Giang: 95,22,
Kiên Giang: 55,54,
Lâm Đồng: 26,39
Ăn lô 55,54 Kiên Giang,
Ăn lô 39,26 Lâm Đồng
300
20-05TP.HCM: 96,58,
Long An: 06,65,
Bình Phước: 55,41,
Hậu Giang: 64,39
Ăn lô 58,96 TP.HCM,
Ăn lô 06 Long An,
Ăn lô 55,41 Bình Phước
324
19-05Vĩnh Long: 01,43,
Bình Dương: 30,36,
Trà Vinh: 73,19
Ăn lô 01 Vĩnh Long,
Ăn lô 36 Bình Dương,
Ăn lô 73 Trà Vinh
260
18-05Tây Ninh: 50,80,
An Giang: 04,77,
Bình Thuận: 88,78
Ăn lô 50 Tây Ninh,
Ăn lô 77,04 An Giang,
Ăn lô 88,78 Bình Thuận
207
17-05Đồng Nai: 67,04,
Cần Thơ: 98,18,
Sóc Trăng: 12,44
Ăn lô 18 Cần Thơ,
Ăn lô 12 Sóc Trăng
245
16-05Bến Tre: 13,83,
Vũng Tàu: 74,17,
Bạc Liêu: 72,65
Ăn lô 13 Bến Tre,
Ăn lô 74,17 Vũng Tàu,
Ăn lô 72 Bạc Liêu
359
15-05TP.HCM: 34,06,
Đồng Tháp: 51,10,
Cà Mau: 54,90
Ăn lô 06,34 TP.HCM,
Ăn lô 10 Đồng Tháp,
Ăn lô 90 Cà Mau
278
14-05Tiền Giang: 94,86,
Kiên Giang: 35,47,
Lâm Đồng: 60,09
Ăn lô 86,94 Tiền Giang,
Ăn lô 47,35 Kiên Giang,
Ăn lô 09 Lâm Đồng
226
13-05TP.HCM: 86,29,
Long An: 87,93,
Bình Phước: 15,45,
Hậu Giang: 60,54
Ăn lô 86,29 TP.HCM,
Ăn lô 15,45 Bình Phước,
Ăn lô 54 Hậu Giang
243
12-05Vĩnh Long: 94,21,
Bình Dương: 59,37,
Trà Vinh: 41,11
Ăn lô 37 Bình Dương,
Ăn lô 41 Trà Vinh
176
11-05Tây Ninh: 35,70,
An Giang: 34,92,
Bình Thuận: 74,91
Ăn lô 70 Tây Ninh,
Ăn lô 34 An Giang,
Ăn lô 91 Bình Thuận
261
10-05Đồng Nai: 93,66,
Cần Thơ: 80,32,
Sóc Trăng: 99,06
Ăn lô 66 Đồng Nai,
Ăn lô 32 Cần Thơ
313
09-05Bến Tre: 14,57,
Vũng Tàu: 22,14,
Bạc Liêu: 86,83
Ăn lô 14,22 Vũng Tàu,
Ăn lô 83,86 Bạc Liêu
221
08-05TP.HCM: 81,87,
Đồng Tháp: 86,66,
Cà Mau: 71,94
Ăn lô 81 TP.HCM,
Ăn lô 66,86 Đồng Tháp,
Ăn lô 94 Cà Mau
165
07-05Tiền Giang: 30,34,
Kiên Giang: 61,67,
Lâm Đồng: 83,98
Ăn lô 30 Tiền Giang,
Ăn lô 61 Kiên Giang,
Ăn lô 98,83 Lâm Đồng
272
06-05TP.HCM: 66,97,
Long An: 83,47,
Bình Phước: 18,34,
Hậu Giang: 55,85
Ăn lô 66,97 TP.HCM,
Ăn lô 83 Long An,
Ăn lô 34 Bình Phước,
Ăn lô 85,55 Hậu Giang
282
05-05Vĩnh Long: 24,94,
Bình Dương: 19,92,
Trà Vinh: 43,03
Ăn lô 94 Vĩnh Long,
Ăn lô 92,19 Bình Dương,
Ăn lô 43 Trà Vinh
206
04-05Tây Ninh: 60,70,
An Giang: 82,70,
Bình Thuận: 90,77
Ăn lô 82,70 An Giang,
Ăn lô 90 Bình Thuận
257
03-05Đồng Nai: 68,53,
Cần Thơ: 06,07,
Sóc Trăng: 26,51
Ăn lô 68 Đồng Nai293
02-05Bến Tre: 17,34,
Vũng Tàu: 43,25,
Bạc Liêu: 01,08
Ăn lô 34 Bến Tre,
Ăn lô 25 Vũng Tàu,
Ăn lô 01 Bạc Liêu
282
01-05TP.HCM: 96,85,
Đồng Tháp: 06,15,
Cà Mau: 35,56
Ăn lô 85 TP.HCM,
Ăn lô 15 Đồng Tháp,
Ăn lô 56 Cà Mau
204
30-04Tiền Giang: 33,25,
Kiên Giang: 72,34,
Lâm Đồng: 24,35
Ăn lô 25 Tiền Giang,
Ăn lô 72 Kiên Giang,
Ăn lô 35 Lâm Đồng
282
29-04TP.HCM: 09,88,
Long An: 55,54,
Bình Phước: 09,44,
Hậu Giang: 70,83
Ăn lô 88,09 TP.HCM,
Ăn lô 55,54 Long An
359
28-04Vĩnh Long: 57,42,
Bình Dương: 82,52,
Trà Vinh: 06,63
Ăn lô 82 Bình Dương,
Ăn lô 06 Trà Vinh
275
27-04Tây Ninh: 25,57,
An Giang: 05,89,
Bình Thuận: 67,40
Ăn lô 25 Tây Ninh,
Ăn lô 05 An Giang,
Ăn lô 40,67 Bình Thuận
266
26-04Đồng Nai: 31,46,
Cần Thơ: 29,06,
Sóc Trăng: 50,69
Ăn lô 46 Đồng Nai,
Ăn lô 06 Cần Thơ
277
25-04Bến Tre: 91,35,
Vũng Tàu: 05,69,
Bạc Liêu: 17,09
Ăn lô 35,91 Bến Tre,
Ăn lô 69,05 Vũng Tàu,
Ăn lô 09 Bạc Liêu
337
24-04TP.HCM: 30,67,
Đồng Tháp: 99,53,
Cà Mau: 97,59
Ăn lô 30 TP.HCM,
Ăn lô 53 Đồng Tháp,
Ăn lô 59 Cà Mau
252
23-04Tiền Giang: 20,59,
Kiên Giang: 93,92,
Lâm Đồng: 98,15
Ăn lô 59 Tiền Giang,
Ăn lô 92 Kiên Giang
301

SoiSoDe.com Soi Đề Ăn Chắc 100% – Số Chuẩn Nhất – Chính Xác Nhất